Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
20-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής,
Νομός Καστοριάς
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Νοσηλευτής - Ν. Αττικής, Ν. Καστοριάς

 

...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Νεφέλη»

(με τη στήριξη του ταμείου ασύλου μετανάστευσης και ένταξης)

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ - Κοινωνικό ελληνικό κλιμάκιο άμεσης βοήθειας, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Νεφέλη», που θα υλοποιηθεί με τη στήριξη του ταμείου ασύλου μετανάστευσης και ένταξης και αφορά τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αρρένων 12-18 ετών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880, αναζητά συνεργάτες με την ειδικότητα του Νοσηλευτή για τη στελέχωση δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κορησό Καστοριάς και στην Αττική (Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: kinonikoekav.progr@gmail.com μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2019 για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στην Καστοριά και μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2019 για την Αττική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7255363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των βιογραφικών, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν της υπογραφής της συμφωνίας επιδότησης με την αναθέτουσα αρχή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ένα χρόνος με δυνατότητα παράτασης.

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα

Νοσηλευτής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ και άδεια άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος
 • Επαγγελματική εμπειρία νοσηλευτικής τουλάχιστον δύο ετών
 • Εμπειρία στο πλαίσιο δράσης για πρόσφυγες ή μετανάστες, ή/και παιδικής προστασίας, ή/και φροντίδας ευάλωτων ομάδων
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές πεδίο
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης

Καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου και πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αναφέρεται κατά περίπτωση στον επιστημονικό υπεύθυνο και στον συντονιστή
 • Καταγραφή του ιατρικού ιστορικού των φιλοξενούμενων παιδιών και τήρηση του ιατρικού τους φακέλου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα εμβολιασμών, το ιστορικό των παιδικών ασθενειών, τις ενδεχόμενες χρόνιες παθήσεις και τη φαρμακευτική αγωγή τους
 • Επίβλεψη, σε συνεργασία με τον φροντιστή, της τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής των παιδιών και διασφάλιση παραπομπής σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα περίθαλψης, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
 • Διαχείριση του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού της δομής, υπό την καθοδήγηση του συντονιστή
 • Ενημέρωση των φιλοξενούμενων για θέματα υγιεινής και προληπτικής ιατρικής
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework