Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
20-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Οικονομικός Υπεύθυνος /Λογιστής - Αθήνα

...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Νεφέλη»

(με τη στήριξη του ταμείου ασύλου μετανάστευσης και ένταξης)

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ - Κοινωνικό ελληνικό κλιμάκιο άμεσης βοήθειας, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Νεφέλη», που θα υλοποιηθεί με τη στήριξη του ταμείου ασύλου μετανάστευσης και ένταξης και αφορά τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αρρένων 12-18 ετών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880, αναζητά συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης του οικονομικού υπευθύνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email:kinonikoekav.progr@gmail.comμέχρι την 3η Οκτωβρίου 2019.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7255363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των βιογραφικών, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν της υπογραφής της συμφωνίας επιδότησης με την αναθέτουσα αρχή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ένα χρόνος με δυνατότητα παράτασης.

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα

Οικονομικός Υπεύθυνος /Λογιστής - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης
 • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών και λογιστική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών
 • Ειδικές γνώσεις στα θέματα μισθοδοσίας και προμηθειών
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικά προγραμμάτων λογιστικής και μισθολογικής παρακολούθησης
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Ειδική εμπειρία ηλεκτρονικής κατάρτισης και τήρησης οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμών, ισολογισμών, προμηθειών, μισθοδοσίας κ.λπ.)
 • Εμπειρία σε εθελοντική εργασία και εργασίας σε ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική οργάνωση
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας

Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση του προϋπολογισμού του έργου και της καλής εκτέλεσης αυτού, υπό την επίβλεψη του συντονιστή. Αναφέρεται στον Συντονιστή και στον Υπεύθυνου Έργου κατά περίπτωση.
 • Επιμελείται τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων για την υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών.
 • Εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών του έργου.
 • Παρακολουθεί την απορρόφηση του προϋπολογισμού του έργου και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησής του.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών της δομής προς τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το προσωπικό.
 • Διεκπεραιώνει τις οικονομικές υποθέσεις της δομής, ειδικά τα θέματα του αρχείου δαπανών και την έκδοση παραστατικών για κάθε συναλλαγή μεταξύ της δομής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τον συντονιστή, την ανανέωση των προμηθειών της δομής σε αναλώσιμα και άλλα υλικά.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework