Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ICAP ADVISORY S.A
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
21-03-17
Τύπος απασχόλησης:
Κωδικός θέσης εργασίας:
3396/AC/RS/GR
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ηρακλείου

Προϊστάμενος Λογιστηρίου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Η ICAP Recruitment Solutions είναι μέρος του Ομίλου ICAP του μεγαλύτερου Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Εξειδικεύεται στην αξιολόγηση και επιλογή αποφοίτων και νέων στελεχών για Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. O πελάτης μας, μία μεγάλη εταιρεία τροφίμων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει δυναμικό στέλεχος ως:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

(3396/AC/RS/GR)

Καθήκοντα:

 • Eποπτεύει όλο το φάσμα του λογιστηρίου
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία οικονομικού σχεδιασμού και ελέγχου και συντονίζει τη συλλογή και επεξεργασία όλων των οικονομικών στοιχείων
 • Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των τακτικών προϋπολογισμών, την αξιολόγηση των εμφανιζόμενων αποκλίσεων ανάμεσα στα προϋπολογισμένα και στα πραγματικά/απολογιστικά μεγέθη και να προτείνει διορθωτικές κινήσεις
 • Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των μηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών αναφορών (Pamp;L, B/S, CF).
 • Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση των Συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) και των διαδικασιών στις Οικονομικές Υπηρεσίες της εταιρίας
 • Διοικεί την ομάδα του και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να επιτύχει την επίτευξη των στόχων του τμήματος του.
 • Τήρηση και παρακολούθηση των στόχων που έχει η Διεύθυνση Λογιστηρίου αναφορικά με τις εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες στοχεύσεις
 • Πραγματοποιεί λογιστικούς ελέγχους τακτικούς και έκτακτους.
 • Συντονίζει και επιβλέπει τις φυσικές απογραφές

Ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να διαθέτει:

 • Σπουδές ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης με άδεια Α τάξης
 • Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε παραγωγική εταιρεία
 • Άριστη γνώση φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση και εμπειρία σε ΔΛΠ και συστήματα ERP
 • Καλή γνώση Αγγλικών και H/Y και μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ναι δυναμική αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2017 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework