Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Spyrou Group of Companies
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
08-08-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Σκοπέλου,
Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Αθήνα & Σκόπελος

Ξενοδοχειακός όμιλος εταιριών για τα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα και δραστηριότητες στη Σκόπελο ζητεί

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Η θέση αναφέρεται στον πρόεδρο και στον γενικό διευθυντή του ομίλου.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών των εταιριών γενικότερα
 • Οργάνωση και εποπτικός έλεγχος των υπηρεσιών και των εργασιών του λογιστηρίου, όπως π.χ. των καταχωρίσεων παραστατικών και οικονομικών γεγονότων, τήρηση μητρώου παγίων, υπολογισμός μισθοδοσίας, τήρηση εργατικών / ασφαλιστικών θεμάτων και υποχρεώσεων, σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, εισοδήματος κ.λπ., υποβολή των δηλωτικών υποχρεώσεων στο ΓΕΜΗ, σύνταξη ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων και αναφορών είτε των επιβεβλημένων από τη νομοθεσία είτε από τη διοίκηση του ομίλου και εν κατακλείδι η εν γένει ανάλυση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας των λογιστικών, φορολογικών, εργατικών / ασφαλιστικών, διοικητικών θεμάτων επί των εργασιών του λογιστηρίου και του ομίλου
 • Επίβλεψη, συνεργασία, έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού του λογιστηρίου, καταμερισμός των εργασιών του
 • Συμμετοχή στο μηνιαίο και τριμηνιαίο reporting
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση, προγραμματισμός και σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών και εκροών χρηματοοικονομικών ροών (cash flow)
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων της εταιρίας και υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης
 • Επίβλεψη εφαρμογής της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των δαπανών
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συνεργασία με τους υπευθύνους
 • Επικοινωνία με τράπεζες και λοιπές δημόσιες αρχές όπου απαιτείται
 • Επικοινωνία με τον υπεύθυνο μηχανογράφησης για την επίλυση προβλημάτων
 • Τήρηση πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
 • Εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, ανάλυση των επιχειρηματικών προτάσεων και επενδύσεων χρησιμοποιώντας λεπτομερή προσέγγιση
 • Υποβολή προτάσεων προς τη διοίκηση για τη βελτίωση των εκτελούμενων εργασιών στο λογιστήριο, το οικονομικό τμήμα, καθώς και για τις σχετικές μηχανογραφικές διαδικασίες

Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστoν 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε μεσαία / μεγάλη επιχείρηση με οργανωμένο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου
 • Προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό ή τον τουριστικό κλάδο θα αξιολογηθεί αναλόγως
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού κρατικών ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως Taxisnet, Εργάνη, Sepenet, Notify Βusiness, ΕΦΚΑ κ.λπ.
 • Εμπειρία στην έκδοση περιοδικών οικονομικών και εμπορικών αναφορών
 • Εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης, cost controlling και credit control
 • Πολύ καλή γνώση σε ΕΛΠ ή ΔΛΠ, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και ασφαλιστική / εργατική νομοθεσία
 • Μεθοδική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργάνωση, πνεύμα συνεργασίας
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα αξιολογηθεί αναλόγως

Η εταιρία παρέχει καλό εργασιακό περιβάλλον και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework