...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Όµιλος εταιριών
Εταιρία:
Όµιλος εταιριών
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
12-07-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΑΑ-01
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Αθήνα

Όµιλος εταιριών στον χώρο της παραγωγής ενέργειας
µε έδρα την Αθήνα αναζητά:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

(Κωδ. θέσης: ΑΑ-01)

Αναφερόµενος στον Γενικό ∆ιευθυντή, ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει ως κύρια αποστολή την:

 • Λογιστική παρακολούθηση οµίλου εταιριών
 • Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε IFRS (ενδιάµεσων και ετήσιων)
 • Υποβολή µηνιαίων reports αποτελεσµάτων
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Εµπειρία σε θέµατα λογιστικής, φορολογικής και εµπορικής νοµοθεσίας
 • ∆ιαχείριση φορολογικών ελέγχων µε δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες
 • Συνεργασία µε ορκωτούς ελεγκτές στη διενέργεια τακτικών ελέγχων ενδιάµεσων και ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και φορολογικών ελέγχων για την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει αναλυτική/συνθετική σκέψη, κριτική ικανότητα, ευελιξία, προσαρµοστικότητα και προσανατολισµό στην ποιότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ
 • ∆ικαίωµα υπογραφής Α’ τάξης, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ
 • Καλή γνώση εµπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, δικαίου ανωνύµων εταιριών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ηλικία έως 40 ετών

Επιθυµητή η γνώση λογιστικού προγράµµατος Softone

Προσφέρεται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • ∆υνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα
µε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

 Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework