...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Ξενοδοχειακός όμιλος
Εταιρία:
Ξενοδοχειακός όμιλος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
09-11-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Αθήνα

Ξενοδοχειακός όμιλος εταιριών για τα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα
και δραστηριότητες στη Σκόπελο ζητεί:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Η θέση αναφέρεται στον Πρόεδρο και στον Γενικό Διευθυντή του ομίλου.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών των εταιριών γενικότερα
 • Οργάνωση και εποπτικός έλεγχος των υπηρεσιών και εργασιών του λογιστηρίου όπως π.χ.: των καταχωρίσεων παραστατικών και οικονομικών γεγονότων, τήρηση μητρώου παγίων, υπολογισμός μισθοδοσίας, τήρησης εργατικών/ασφαλιστικών θεμάτων και υποχρεώσεων, σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, εισοδήματος κ.λπ., υποβολής των δηλωτικών υποχρεώσεων στο ΓΕΜΗ, σύνταξη ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων και αναφορών είτε των επιβεβλημένων από τη νομοθεσία είτε από τη διοίκηση του ομίλου και εν κατακλείδι η εν γένει ανάλυση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας των λογιστικών, φορολογικών, εργατικών/ασφαλιστικών, διοικητικών, θεμάτων επί των εργασιών του λογιστηρίου και του ομίλου
 • Επίβλεψη, συνεργασία, έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού του λογιστηρίου, καταμερισμός των εργασιών του
 • Συμμετοχή στο μηνιαίο και τριμηνιαίο reporting
 • Συμμετοχή παρακολούθηση προγραμματισμός και σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών και εκροών χρηματοοικονομικών ροών-cash flow
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων της εταιρίας και υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης
 • Επίβλεψη εφαρμογής της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των δαπανών
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συνεργασία με τους υπευθύνους
 • Επικοινωνία με τράπεζες και λοιπές δημόσιες αρχές όπου απαιτείται
 • Επικοινωνία με τον υπεύθυνο μηχανογράφησης για την επίλυση προβλημάτων
 • Τήρηση πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
 • Εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, ανάλυση των επιχειρηματικών προτάσεων και επενδύσεων χρησιμοποιώντας λεπτομερή προσέγγιση
 • Υποβολή προτάσεων προς τη διοίκηση για τη βελτίωση των εκτελούμενων εργασιών στο λογιστήριο, το οικονομικό τμήμα, καθώς και για τις σχετικές μηχανογραφικές διαδικασίες

Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστoν 5 έτη προϋπηρεσία σε μεσαία/μεγάλη επιχείρηση με οργανωμένο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου, σε αντίστοιχη θέση
 • Προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό ή τουριστικό κλάδο θα αξιολογηθεί αναλόγως
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού των κρατικών ηλεκτρονικών συστημάτων όπως: Taxisnet, ΕΡΓΑΝΗ, Sepenet, Notify business, ΕΦΚΑ κ.λπ.
 • Εμπειρία σε έκδοση περιοδικών οικονομικών και εμπορικών αναφορών
 • Εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης, cost controlling και credit control
 • Πολύ καλή γνώση σε ΕΛΠ ή ΔΛΠ, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων, καθώς και ασφαλιστικής/εργατικής νομοθεσίας
 • Μεθοδική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, πνεύμα συνεργασίας
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα αξιολογηθεί αναλόγως

Η εταιρία παρέχει καλό εργασιακό περιβάλλον και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework