Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
HR SOLUTIONS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη

Η HR Solutions, για λογαριασμό αναπτυσσόμενης εμπορικής εταιρίας στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης, αναζητά υποψήφιο που θα καλύψει τη θέση:

Προϊσταμένου Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες

 • Εποπτεία της ορθότητας των προς καταχώριση λογιστικών στοιχείων της Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής
 • Εναρμόνιση της εταιρίας με την ισχύουσα λογιστική και φορολογική νομοθεσία
 • Υποβολή και υπογραφή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρίας
 • Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας της μισθοδοσίας
 • Διαχείριση μηναίων και ετήσιων κλεισιμάτων και παρακολούθηση MyData
 • Επίβλεψη και συντονισμός των καθημερινών εργασιών του λογιστηρίου
 • Σχεδιασμός και αναθεώρηση των διαδικασιών του λογιστηρίου
 • Συντονισμός και εποπτεία των περιοδικών ελέγχων του λογιστηρίου
 • Διοίκηση και ανάπτυξη της ομάδας του λογιστηρίου
 • Διασφάλιση τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί προσόν.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή Α’ Τάξης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Εχεμύθεια και συνέπεια
 • Διοικητικές, διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Υποστήριξη και ανάπτυξη ομάδων

Παροχές

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr