Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Ξενοδοχειακός όμιλος
Εταιρία:
Ξενοδοχειακός όμιλος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
09-11-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Σκοπέλου

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Σκόπελος

Ξενοδοχειακός όμιλος εταιριών με έδρα τη Σκόπελο ζητεί

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Η θέση αναφέρεται στον πρόεδρο και στον γενικό διευθυντή του ομίλου.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών των εταιριών γενικότερα.
 • Οργάνωση και εποπτικός έλεγχος των υπηρεσιών και των εργασιών του λογιστηρίου, όπως π.χ. οι καταχωρίσεις παραστατικών και οικονομικών γεγονότων, η τήρηση μητρώου παγίων, ο υπολογισμός μισθοδοσίας, η τήρηση εργατικών / ασφαλιστικών θεμάτων και υποχρεώσεων, η σύνταξη και η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, εισοδήματος κ.λπ., η υποβολή των δηλωτικών υποχρεώσεων στο ΓΕΜΗ, η σύνταξη ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων και αναφορών είτε των επιβεβλημένων από τη νομοθεσία είτε από τη διοίκηση του ομίλου και, εν κατακλείδι, η εν γένει ανάλυση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας των λογιστικών, φορολογικών, εργατικών / ασφαλιστικών, διοικητικών θεμάτων επί των εργασιών του λογιστηρίου και του ομίλου.
 • Επίβλεψη, συνεργασία, έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού του λογιστηρίου, καταμερισμός των εργασιών του.
 • Συμμετοχή στο μηνιαίο και τριμηνιαίο reporting.
 • Συμμετοχή, παρακολούθηση, προγραμματισμός, σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών & εκροών χρηματοοικονομικών ροών (cash flow).
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων της εταιρίας και υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης.
 • Επίβλεψη εφαρμογής της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας.
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των δαπανών.
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συνεργασία με τους υπευθύνους.
 • Επικοινωνία με τράπεζες και λοιπές δημόσιες αρχές όπου απαιτείται.
 • Επικοινωνία με τον υπεύθυνο μηχανογράφησης για την επίλυση προβλημάτων.
 • Τήρηση πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.
 • Εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, ανάλυση των επιχειρηματικών προτάσεων και επενδύσεων χρησιμοποιώντας λεπτομερή προσέγγιση.
 • Υποβολή προτάσεων προς τη διοίκηση για τη βελτίωση των εκτελούμενων εργασιών στο λογιστήριο, το οικονομικό τμήμα, καθώς και για τις σχετικές μηχανογραφικές διαδικασίες.

Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Τουλάχιστoν 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε μεσαία / μεγάλη επιχείρηση με οργανωμένο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου.
 • Προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό ή τον τουριστικό κλάδο θα αξιολογηθεί αναλόγως.
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού των κρατικών ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως Taxisnet, Εργάνη, Sepenet, Notify Βusiness, ΕΦΚΑ κ.λπ.
 • Εμπειρία στην έκδοση περιοδικών οικονομικών και εμπορικών αναφορών.
 • Εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης, cost controlling και credit control.
 • Πολύ καλή γνώση σε ΕΛΠ ή ΔΛΠ, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και ασφαλιστικής / εργατικής νομοθεσίας.
 • Μεθοδική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα οργάνωσης, πνεύμα συνεργασίας.
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη.
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες.
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
 • Δυναμική προσωπικότητα.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα αξιολογηθεί αναλόγως.

Η εταιρία παρέχει καλό εργασιακό περιβάλλον και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework