Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Μονάδα υγείας
Εταιρία:
Μονάδα υγείας
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
10-05-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Προϊστάμενος-Προϊσταμένη Χειρουργείων

Ζητείται από μονάδα υγείας:

Προϊστάμενος-Προϊσταμένη Χειρουργείων

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα θέσης:

  • Σύνταξη του ημερήσιου πρόγραμματος των χειρουργείων και τήρησή του
  • Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη της λειτουργίας των χειρουργείων, καθώς και της άρτιας διεκπεραίωσης των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού
  • Έλεγχος στις χρεώσεις των υλικών σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες καθώς και του υγειονομικού υλικού του τμήματος 
  • Έλεγχος του ιατρικού εξοπλισμού
  • Εκπαίδευση νεοεισερχόμενου προσωπικού

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά τουλάχιστον 3 ετών
  • Επαγγελματισμός και ομαδικό πνέυμα

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα στο humanresources.eb@gmail.com.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr