Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
06-08-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Κορινθίων

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος - Αρχαία Κόρινθος

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

στην Αρχαία Κόρινθο

 

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ είναι μια ελληνική εταιρία με ισχυρή παρουσία στην αγορά τροφίμων και μια από τις πιο σύγχρονες ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης κρέατος στην Ελλάδα. Διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεσμεύεται για την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξαιρετική γεύση των προϊόντων της. Η εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με τη λειτουργία των αντίστοιχων εξειδικευμένων μονάδων.

Τι ψάχνουμε

Η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ είναι μια εταιρία, η οποία υπερασπίζεται και προάγει πολιτική ίσων ευκαιριών για τους υποψήφιους εργαζόμενους. Οι αιτούντες θα λάβουν αμοιβή για απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, γενετικής, αναπηρίας, ταυτότητας φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου προστατευμένου χαρακτηριστικού από το ελληνικό δίκαιο.

Περίληψη θέσης

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή και ευθύνεται για την προληπτική συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τη διόρθωση τυχόν δυσλειτουργιών-βλαβών των ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου καθώς και των νέων κατασκευών ή βελτιώσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Καθήκοντα

 • Διεύθυνση και εποπτεία της λειτουργίας του τεχνικού τμήματος
 • Συνεχής τήρηση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού
 • Προγραμματισμός εργασιών και συντονισμός των συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής
 • Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση οργανωτικών δομών (Παραγωγή, Διοίκηση, Logistics)
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για τεχνικά θέματα
 • Ζήτηση προσφορών, καθορισμός αναγκών ανταλλακτικών, καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και προώθηση των σχετικών αναγκών στο τμήμα Προμηθειών
 • Έλεγχος για ποιοτική και ποσοτική παράδοση σχετικών υλικών του τμήματος

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ανώτερης σχολής Ηλεκτρολόγου / Αυτοματιστή
 • Πέντε (5) ετή προϋπηρεσίας σε Τμήμα Συντήρησης, κατά προτίμηση βιομηχανικής μονάδας
 • Εμπειρία σε συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC, Inverters, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανών παραγωγής
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ

Δεξιότητες

 • Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ομάδας
 • Ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης θεμάτων

Προσφέρουμε:

 • φιλικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
 • ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr