...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
CONSULTS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
01-10-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΠΛ/ΑΜ
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Προϊστάμενος /η Λογιστηρίου

Μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής & εμπορίας Α' υλών τροφίμων ζητά

Προϊστάμενο/η Λογιστηρίου

Αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή θα έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του λογιστηρίου και για την αποτελεσματική κάλυψη της Οικονομικής Διεύθυνσης της εταιρείας.

Aρμοδιότητες:

 • Εφαρμογή των διαδικασιών που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών όλων των τμημάτων του λογιστηρίου, αναλυτική λογιστική και κοστολόγηση.
 • Συμμετοχή στην σύνταξη του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της υλοποίησης του.
 • Απόδοση των μηνιαίων φόρων και τελών προς το δημόσιο
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις φορολογικές λογιστικές αρχές
 • Παρακολούθηση όλων των διαδικασιών για την σωστή τήρηση των φορολογικών βιβλίων.
 • Στενή συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή για θέματα που αφορούν την έκδοση οικονομικών αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, κτλ
 • Άμεση συνεργασία με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από τις φορολογικές αρχές με τους ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων
 • Έκδοση μηνιαίων ισοζυγίων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό
 • Εμπειρία 5-7 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ
 • Αγγλικά καλά & καλή χρήση Η/Υ (ERP: SAP, NAVISION, MS OFFICE)
 • Ηλικία 40 – 52 ετών

Όσον αφορά την προσωπικότητα θα πρέπει να είναι συνεπής, οργανωτικός, μεθοδικός με ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και καλές επικοινωνιακές ικανότητες.

Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό Π.Λ./ΑΜ

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework