Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία στον κλάδο των τροφίμων
Εταιρία:
Εταιρία στον κλάδο των τροφίμων
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
16-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πωλήσεις
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Πωλητής - Μοσχάτο Αττικής

Από εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων (επεξεργασία / τυποποίηση κρέατος)
ζητούνται άτομα για την κάλυψη της θέσης:

Πωλητής – Μοσχάτο Αττικής

Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή επικοινωνία με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη των πωλήσεων σε Αττική και επαρχία
 • Εύρεση νέων πελατών και ανάπτυξη συνεργασιών
 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και προσωπικών επαφών για μακροπρόθεσμη συνεργασία
 • Παρακολούθηση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου
 • Επικοινωνία after sales
 • Προγραμματισμός των πωλήσεων (προσωπικά και τηλεφωνικά ραντεβού, follow-up, σύνταξη προσφορών, διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών)
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των εξελίξεων της αγοράς
 • Επίλυση των προβλημάτων των πελατών
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών MS Office
 • Εμπειρία σύγχρονου περιβάλλοντος ERP
 • Επαφή με το κρέας, επιθυμητή η πώληση σε αντίστοιχη θέση με προϊόντα τροφίμων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα
 • Προσανατολισμός στα αποτελέσματα και στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Εργασία υπό πίεση
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Δομημένη επίσκεψη, πειστική πώληση, διαπραγματευτική ικανότητα
 • Αποτελεσματική / επαγγελματική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια, ευγένεια
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση και ασφάλιση, επιδόματα, άδειες κ.λπ.
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Κινητό τηλέφωνο

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους / τις υποψηφίους-ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr