...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΜΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
07-11-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ENC01
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Νομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Στέλεχος Διοικητικής / Συμβουλευτικής Υποστήριξης

H EEO Group, μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου ΑΚΜΗ, εταιρία παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών με πολύχρονη παρουσία στον χώρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά:

Στέλεχος Διοικητικής / Συμβουλευτικής Υποστήριξης

(Κωδικός θέσης: ENC01)

Αρμοδιότητες:

 • Αποδελτίωση προκηρύξεων και εισήγηση συμμετοχής σε διαγωνισμούς
 • Συμμετοχή στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς (ενδεικτικά: έκδοση εγγυητικής επιστολής)
 • Σύνταξη των εγγράφων / των δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Προετοιμασία και υποβολή φακέλων διαγωνισμού του δημοσίου
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή στα στάδια δημόσιου ελέγχου των φακέλων. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών των ανταγωνιστριών εταιριών, με σκοπό τον προσδιορισμό αδυναμιών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψή τους
 • Σύνταξη, συγκέντρωση και υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης

Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Προετοιμασία και έλεγχος συμβάσεων με πελάτες / συνεργάτες της εταιρίας
 • Συγκέντρωση και υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής / αποπληρωμής των έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εκάστοτε πελάτη

Ανάλογα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, απαιτείται κατά καιρούς και η σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και πινάκων εμπειρίας εταιρίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του προϊσταμένου του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα:

Στα τυπικά προσόντα περιλαμβάνεται:

 • Η κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου
 • Η καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά)
 • Η κατοχή πτυχίου νομικής αποτελεί επιθυμητό προσόν, ενώ τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι επιθυμητός αλλά όχι απαραίτητος

Στα ουσιαστικά προσόντα περιλαμβάνονται:

 • Σχολαστικότητα και υπευθυνότητα
 • Εχεμύθεια
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ομαδικότητα
 • Ευχέρεια χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου
 • Ευγένεια στην επικοινωνία με τρίτους (αρμόδιους φορείς του δημοσίου, πελάτες, συνεργάτες κτλ.)

Η εμπειρία είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Η εταιρία μας προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση και συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework