Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
NOISIS DEVELOPMENT CONSULTANTS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Σ.Ο.Δ.Ε.
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Έργων - Αθήνα

Νoisis Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε.

Η εταιρία μας, από τις μεγαλύτερες στον χώρο των συμβούλων ανάπτυξης,
ζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσης εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα.

Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

Κωδικός θέσης: Σ.Ο.Δ.Ε.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων και προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα με λογική και μεθοδική προσέγγιση
 • Ικανότητα ανταπόκρισης κάτω από συνθήκες πίεσης και στενά περιθώρια χρόνου
 • Ομαδική δουλειά και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Δίπλωμα οδήγησης

Περιγραφή θέσης:

 • Διοίκηση και διαχείριση ενταγμένων επενδυτικών έργων (Ν.4399/2016, 3908/2011), συμμετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, πολύ καλή χρήση του πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr