Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
13-06-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Στέλεχος για το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Επιστημονικών Οργάνων - Αθήνα

H N. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε., με ηγετική θέση στον τομέα «Επιστημονικά Όργανα»
και «Βιομηχανικά Υλικά», ζητά για άμεση πρόσληψη:

Στέλεχος για Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Επιστημονικών Οργάνων στην Νότια Ελλάδα

με έδρα την Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη των πελατών της εταιρείας σε θέματα εγκαταστάσεων, τεχνικής υποστήριξης, IQ/OQ/PQ των επιστημονικών οργάνων (όργανα χημικής ανάλυσης, εργαστηριακά όργανα χημείου) που προωθεί
 • Ενημέρωση-εκπαίδευση των πελατών για την μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των προϊόντων που προωθεί η εταιρία

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Στέλεχος νέο, δραστήριο, φιλόδοξο, που να το ενδιαφέρει η επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη στον χώρο της τεχνικής υποστήριξης αναλυτικών και εργαστηριακών οργάνων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα με λογική και μεθοδική προσέγγιση
 • Ικανότητα ανταπόκρισης κάτω από συνθήκες πίεσης και στενά περιθώρια χρόνου
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας (γραπτή και προφορική), πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και δεξιότητες οργάνωσης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ηλικία έως 30 ετών και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση «χημικός» ή «χημικός μηχανικός» ή «ηλεκτρολόγος μηχανικός» ή «ηλεκτρονικός μηχανικός». Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων των ανωτέρω οργάνων.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής, και αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρία δηλώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το σχετικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων τους για την θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτήν την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για τον σκοπό αυτόν δηλαδή για την συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων ως προς τις θέσεις εργασίας οι οποίες αυτές απευθύνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Υπόψη: κας Λογαρά.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework