...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Ιατρική εταιρία
Εταιρία:
Ιατρική εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
12-02-19
Τύπος απασχόλησης:
Εποχιακή
Κωδικός θέσης εργασίας:
KOS.05
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Κω

Συνεργάτες Ιατροί

Μεγάλη ιατρική εταιρία ζητεί να προσλάβει σε ξενοδοχειακές μονάδες

Συνεργάτες Ιατρούς

και σε αναμονή ειδικότητας.

Τόπος εργασίας: Κως, Δωδεκάνησα
Διάρκεια έργου: 6 μήνες
Μηνιαίες αποδοχές (καθαρά): 2.500 ευρώ

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη

Η εταιρία προσφέρει:

  • Εξαιρετικά ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Ασφάλιση και αστική ευθύνη
  • Δωρεάν διαμονή

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας, χρησιμοποιώντας τον κωδικό «KOS.05».

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η εταιρία συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework