Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Ανώνυμη εταιρία
Εταιρία:
Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
07-11-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Συντηρητής Γενικών Καθηκόντων - Αθήνα

Συντηρητής Γενικών Καθηκόντων

Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Αποστολή θέσης:

Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και η διόρθωση δυσλειτουργιών-βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, καθώς και νέων κατασκευών ή βελτιώσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εντολές του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών με γνώμονα την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία τους σύμφωνα με την πολιτική και τους στόχους της εταιρίας για την επίτευξη της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού.

Κύρια καθήκοντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Υλοποιεί το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης βάσει των οδηγιών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Επεμβαίνει άμεσα στις καθημερινές δυσλειτουργίες – βλάβες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου και τις επιδιορθώνει με τρόπο που να αποκαθίσταται η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία τους.
 • Ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις που κρίνει ότι υπάρχουν επισφαλείς καταστάσεις και προτείνει δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει οποιεσδήποτε αποκλίσεις στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Είναι υπεύθυνος για την τάξη και καθαριότητα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου
 • Συνεργάζεται στενά με τους Υπεύθυνους Προϊσταμένους όλων των τμημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Φροντίζει για την άριστη διατήρηση όλων των μέσων που του παρέχει η εταιρεία (εργαλεία, φόρμες, μέσα ατομικής προστασίας, όργανα μέτρησης και ελέγχου κ.ο.κ.). Ελέγχει καθημερινά την ύπαρξη, τη σωστή χρήση και την ασφαλή φύλαξή τους
 • Συμπληρώνει λεπτομερώς όλα τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης των εργασιών που υλοποιεί και των ανταλλακτικών ή μέσων που χρησιμοποιεί
 • Λαμβάνει ενεργό μέρος στην επιλογή των ηλεκτρολογικών υλικών και ανταλλακτικών σε συνεργασία με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία (projects) που του αναθέτει ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών (ειδικές αναθέσεις)

Ιδιότητες:

Ο κατάλληλος υποψήφιος διαθέτει:

 • Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Γνωσιολογικό / εμπειρία / δεξιότητες:

 • Πτυχίο - πιστοποιητικό σχετικό με ηλεκτρολογία απαραίτητο
 • 3 ετή εμπειρία σε συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχεία
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ
 • Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Η εταιρία προσφέρει:

 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (φωτογραφία απαραίτητη)

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα βιογραφικά.

Η εταιρία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework