...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
NOISIS DEVELOPMENT CONSULTANTS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
02-07-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Σύμβουλος Δημοσίου Τομέα - Θεσσαλονίκη

Σύμβουλος Δημοσίου Τομέα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία σε εταιρία συμβούλων
 • Ικανότητα στη θεσμική και διοικητική ωρίμανση έργων δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Γνώση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων του δημοσίου τομέα

Προαιρετικά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ευχέρεια στη συγγραφή μελετών, αναφορών, τεχνικών δελτίων, προτάσεων
 • Ικανότητα επικοινωνίας

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework