Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
IDS LTD
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
10-06-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δημοσίου Τομέα - Θεσσαλονίκη

Η IDS LTD διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο ανάπτυξής της αναζητά υποψήφιο-α για τη θέση του

Συμβούλου Επιχειρήσεων Δημοσίου Τομέα

Προσόντα και δεξιότητες:

  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας με πελάτη (απαιτείται η πολύ καλή κατανόηση και η ευχέρεια στον απλό καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο)
  • Τουλάχιστον 5ετής γενική εμπειρία
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στους παρακάτω τομείς: επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα απασχόλησης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας ή/και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων ως προς την προώθησή τους στην αγορά εργασίας ή/και υποστήριξης σε θέματα σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης του πληθυσμού
  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, κατά προτίμηση οικονομικών / κοινωνικών, πολυτεχνικών σχολών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος
  • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  • Άριστη γνώση MS Office και internet

Οφέλη:

  • Σταθερή συνεργασία
  • Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
  • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr