...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ALPHA PLAN
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
09-04-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Σύμβουλος Δημοσίου

Σύμβουλος Δημοσίου

Η Alpha Plan Consultants, αναζητά Σύμβουλο Δημοσίου για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη.

Πεδίο Ευθύνης:

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. στον τομέα της παροχής συμβουλών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης, με εστίαση στην:
  • ωρίμανση έργων,
  • κατάρτιση προτάσεων αίτησης χρηματοδότησης,
  • προετοιμασία τευχών δημοπράτησης έργων για το δημόσιο τομέα,
  • διαχειριστική παρακολούθηση έργων,
  • διαχειριστικό κλείσιμο έργων.
 • Επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές
 • Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με ενεργές διακηρύξεις ή προσκλήσεις και παρακολούθηση διαγωνισμών δημοσίου
 • Έλεγχος δικαιολογητικών με έμφαση στην τεχνική-επαγγελματική ικανότητα και στην ομάδα έργου
 • Προετοιμασία φακέλου προσφοράς - Σύνταξη και υποβολή τεχνικών προσφορών στα πλαίσια διαγωνισμών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
 • 3ετής επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στη διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά και σε διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων μελετών ή υπηρεσιών
 • Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος, καθώς και άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση σχετικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, διπλωματία, προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων
 • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδική σκέψη

Παροχές:

 • Απολαβές πλήρους απασχόλησης και bonus
 • Ευέλικτο ωράριο
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών (προαιρετικά με φωτογραφία).

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework