Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Living Prospects Ε.Π.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
25-11-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΣΧΠΕ
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Σύμβουλος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Σύμβουλος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Αθήνα

Living Prospects Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.

Η εταιρίας μας, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης
και περιβάλλοντος, αναζητά στέλεχος για την κάλυψη θέσης εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα

Περιγραφή θέσης:

Η θέση αφορά στην υποστήριξη του Τμήματος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Ιδιωτικού Τομέα με καθήκοντα την εκπόνηση αιτήσεων, τη διαχείριση και τον συντονισμό ιδιωτικών επενδυτικών έργων ΕΣΠΑ και την εξυπηρέτηση πελατών του Ιδιωτικού Τομέα.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαρκής ενημέρωση για ενεργά και αναμενόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του ιδιωτικού τομέα
 • Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου
 • Επικοινωνία και συναντήσεις με εταιρίες-πελάτες
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλων/αιτήσεων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Διαχείριση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση επιχειρηματικών και επενδυτικών πλάνων
 • Συμμετοχή σε επιτόπιους ελέγχους

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών)
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρία στη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων ΕΣΠΑ.
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση (προφορική και γραπτή) της αγγλικής γλώσσας

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και στενά περιθώρια χρόνου
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Ήθος, εχεμύθεια, συνέπεια, αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα βιογραφικά σημειώματα.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr