Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία στον κλάδο των τροφίμων
Εταιρία:
Εταιρία στον κλάδο των τροφίμων
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
06-08-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Τεχνολόγοι Τροφίμων - Μοσχάτο Αττικής

Από εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων (επεξεργασία / τυποποίηση κρέατος)
ζητούνται άτομα για την κάλυψη της θέσης:

Τεχνολόγοι Τροφίμων – Μοσχάτο Αττικής

Νυχτερινό ωράριο: 04:00 με 12:00 μ.μ.

Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής συστήματος ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων (ISO 9001 και ISO 22000) της εταιρίας
 • Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τήρηση προδιαγραφών και κανόνων, έλεγχος διεργασιών
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης της επισήμανσης των προϊόντων (labeling) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Συμμετοχή στη βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξη καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων
 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και συμμετοχή σε εξωτερικές επιθεωρήσεις (από δημόσιες αρχές, φορέα πιστοποίησης, πελάτες)
 • Συνεχής έρευνα και προτάσεις για τη βελτίωση ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε αρχές διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Επικουρική υποστήριξη των γραμματειακών διαδικασιών της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ επιστημών τροφίμων ή τεχνολόγου τροφίμων
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών MS Office
 • Γνώση λειτουργίας συστημάτων διασφάλισης υγιεινής και ποιότητας σύμφωνα με ISO, HACCP (επιθυμητή η γνώση συστημάτων BRC, IFS)
 • Αντίληψη της παραγωγής / επιθυμητή η εμπειρία σε παραγωγική διαδικασία
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια, ευγένεια
 • Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και κανονισμού 1169/2011
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε προθεσμίες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους / τις υποψηφίους-ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr