...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
12-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Τανάγρας

Τεχνολόγος Μηχανολογικής Συντήρησης

Τεχνολόγος Μηχανολογικής Συντήρησης

Ποιοι είμαστε:

Η ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο και η μοναδική στην Ελλάδα. Η ΕΛΒΑΛ προσφέρει αξιόπιστες και ανταγωνιστικές λύσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις και των πλέον απαιτητικών πελατών της. Για περισσότερα από 40 χρόνια αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης και πρωτοπόρος παραγωγός προϊόντων αλουμινίου με ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Αντικείμενο εργασίας:

Ο ρόλος του τεχνολόγου μηχανολογικής συντήρησης θα έχει ως αντικείμενο εργασίας τη διασφάλιση της ορθής και κατά το δυνατόν αδιάλειπτης λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματός του, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της συντήρησής του.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνεχή εξέλιξη του μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματος.
 • Οργανώνει και υλοποιεί τις εργασίες επισκευαστικής, προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης. Επίσης φροντίζει για την υλοποίηση βελτιώσεων και τροποποιήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματος.
 • Φροντίζει για τον εφοδιασμό του συνεργείου με τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα μέτρησης για την εκτέλεση των εργασιών.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των καθορισμένων προδιαγραφών του μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματος.
 • Διασφαλίζει την αποκατάσταση βλαβών και εν γένει την εκτέλεση των εργασιών στα μηχανήματα του τμήματος εντός χρονοδιαγράμματος.
 • Τηρεί τους κανόνες περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και φροντίζει για την εφαρμογή τους στο τμήμα του.
 • Οργανώνει και αναπτύσσει τις λειτουργικές περιοχές, τους εξοπλισμούς και τα ΒΟΜ των μηχανημάτων του τμήματος στο SAP PM.
 • Οργανώνει και υλοποιεί το απαραίτητο stock ανταλλακτικών στο SAP MM.
 • Παρακολουθεί την επάρκεια των ανταλλακτικών κάνοντας περιοδικούς ελέγχους στο stock και στα εκκρεμή αιτήματα και παραγγελίες.
 • Φροντίζει για την ενημέρωση / επικαιροποίηση των οδηγιών και των σχεδίων με τις βελτιώσεις και τις τροποποιήσεις που γίνονται στα μηχανήματα.
 • Είναι υπεύθυνος από κοινού με τον εργοδηγό του τμήματος για τη σωστή και τακτική συμπλήρωση των δελτίων ελέγχου του τμήματος.
 • Οργανώνει και αναπτύσσει την ομάδα του.

Γνώση, προσόντα και εμπειρία:

 • Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολόγων μηχανικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS Office (κυρίως Excel)
 • Καλή γνώση AutoCad
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση μηχανολογικού σχεδίου
 • Γνώση SAP PM και SAP MM επιθυμητή
 • Ικανότητες οργάνωσης, ελέγχου και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού επιθυμητή

Παροχές στους εργαζομένους:

Η εταιρία μας παρέχει ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ενθαρρύνεται η συνεργασία και η συνεχής εκπαίδευση. Επιπλέον, η ΕΛΒΑΛ προσφέρει στους εργαζομένους της ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και ευρύ φάσμα παροχών.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework