...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας
Εταιρία:
Εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
12-02-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πωλήσεις
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Πειραιώς

Τηλεφωνικοί Σύμβουλοι Ενημέρωσης & Προώθησης Υπηρεσιών - Πειραιάς

Τηλεφωνικοί Σύμβουλοι Ενημέρωσης & Προώθησης Υπηρεσιών – Πειραιάς

Εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας στον Πειραιά ζητά άτομα άνω των 20 ετών
με ευχέρεια λόγου και επικοινωνιακές ικανότητες για τηλεφωνική
ενημέρωση των προγραμμάτων της.

Σταθερό πρωινό ωράριο.

Παρέχεται σταθερός μισθός, ασφάλιση Ι.Κ.Α.
και εξαιρετικά μπόνους παραγωγικότητας.

Άμεση πρόσληψη.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η εταιρία συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework