Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-06-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
0293
Κατηγορία εργασίας:
Logistics
Περιοχή εργασίας:
Νομός Κορινθίας

Υπάλληλος Αποθήκης - Κόρινθος

Υπάλληλος Αποθήκης

Κωδικός θέσης: 0293

Ποιοι είμαστε:

Η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ είναι μια ελληνική εταιρία με ισχυρή παρουσία στην αγορά τροφίμων και μια από τις πιο σύγχρονες ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης κρέατος στην Ελλάδα με έδρα την Κόρινθο.

Διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεσμεύεται για την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξαιρετική γεύση των προϊόντων της. Η εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με τη λειτουργία των αντίστοιχων εξειδικευμένων μονάδων.

Περίληψη θέσης:

Η θέση αφορά το τμήμα logistics της εταιρίας.

 • Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον προϊστάμενο του τμήματος παραλαβών & διαχείρισης αποθεμάτων και θα είναι υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση διαδικασιών παραλαβής, διακίνησης και αποστολής.
 • Θα καταγράφει και θα τηρεί ακριβή στοιχεία αποθεμάτων, ενώ θα εξασφαλίζει την κατάλληλη και ασφαλή αποθήκευση και διακίνησή τους.
 • Θα συνεργάζεται με το σύνολο του προσωπικού για τη διασφάλιση της ταχύτητας και της ομαλότητας σε όλες τις διαδικασίες και με τους υπευθύνους παραγωγής / προμηθειών για την ομαλή διεκπεραίωση των προγραμμάτων παραγωγής.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου (ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Χειρισμός χειροκίνητου και ηλεκτροκίνητου περονοφόρου (πεζού χειριστή)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμός
 • Επικοινωνιακός και συνεργάσιμος
 • Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Εμπειρία σε οργανωμένο περιβάλλον αποθήκης (σε ψυχόμενο περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Προσήλωση στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • Υποβοήθηση σε λοιπές εργασίες αποθήκης όποτε απαιτείται
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης και διαχείρισης πολλών projects ταυτόχρονα
 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ

Προσφέρουμε:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr