Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
OPTIMAL HR GROUP
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
30-07-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Προμήθειες - Αγορές
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ρόδου

Υπάλληλος Διακίνησης, Δρομολόγησης & Ταμείων

Υπάλληλος Διακίνησης , Δρομολόγησης & Ταμείων

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά προσωπικό για τη θέση Υπάλληλου Διακίνησης, Δρομολόγησης & Ταμείων, για να απασχοληθεί σε Έργο Διοικητικής Υποστήριξης στην εγκατάσταση καυσίμων της εταιρείας στην Ρόδο.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Διαχείριση διαδικασίας παραγγελιοληψίας, διακίνησης, δρομολόγησης, συμφωνίας αποθεμάτων και του ταμείου των προϊόντων με σκοπό την ασφαλή και έγκαιρη διακίνηση τους
 • Εκτέλεση εργασιών σχετικά με τα λογιστικά αποθέματα των διακινηθέντων όγκων- καυσίμων της εγκατάστασης και τήρηση των σχετικών αρχείων σε συνεργασία με το Τμήμα Λειτουργίας
 • Τήρηση μηχανογραφικών βιβλίων τελωνείου για κάθε προϊόν
 • Τιμολόγηση πελατών, καταχώρηση και έλεγχο κινήσεων επιστροφών, έκδοση πιστωτικών τιμολογίων, ενημέρωση συστήματος SAP
 • Παρακολούθηση παραλαβών, έκδοση χειρόγραφων δελτίων εισαγωγής και υλοποίηση τη συμφωνίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λειτουργίας της εγκατάστασης
 • Διεκπεραίωση εργασιών διοικητικής υποστήριξης

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή ισότιμου πτυχίου σχολής του εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Λευκό ποινικό μητρώο

Επιπλέον προσόντα:

Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα:

 • Συναφή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο εργασίας (σε διαχείριση αποθεμάτων με χρήση ERP συστήματος ή σε λογιστήριο)
 • Συναφή προϋπηρεσία στον κλάδο των Πετρελαιοειδών
 • Καλή γνώση SAP
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση MS Office

Διευκρινίζεται ότι η θέση αφορά απασχόληση, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του έργου διοικητικής υποστήριξης της εταιρείας και των εγκαταστάσεών της.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαχείρισή τους.

Θα κληθούν σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης μόνο όσοι υποψήφιοι κριθούν από την εταιρεία ως κατάλληλοι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr