Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
HEMOGLOBE HELLAS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Hemoglobe01
Κατηγορία εργασίας:
Εξυπηρέτηση Πελατών - Administration
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Διονύσου

Υπάλληλος Λογιστηρίου - Διοικητική Υποστήριξη

Υπάλληλος Λογιστηρίου - Διοικητική Υποστήριξη

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

 • Συμφωνία τιμολογίων και εντοπισμός αποκλίσεων.
 • Δημιουργία και ενημέρωση εκθέσεων δαπανών.
 • Διεκπεραίωση εντύπων επιστροφών.
 • Προετοιμασία τραπεζικών καταθέσεων.
 • Καταχώριση οικονομικών συναλλαγών σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων.
 • Έλεγχος λογιστικών φύλλων ως προς την ακρίβεια.
 • Διαχείριση τηλεφωνικού Κέντρου (Αποστολή γραμμών στους αντίστοιχους συνεργάτες).
  Οι κλήσεις που δέχεται η εταιρεία χωρίζονται σε (1) Κλήσεις από ασθενείς: για παραγγελίες, διαδικασίες – δικαιολογητικά – έγγραφα, τεχνικά θέματα – τεχνική υποστήριξη, ενδιαφέρων πελατών, (2) Κλήσεις από γιατρούς, (3) Εταιρείες : λογιστήριο, προσφορές, παραγγελίες, (4) Ταμεία: αιτήματα εκκαθαρίσεων, διευκρινήσεις διαδικασιών (5) Φορείς. Καταγραφή στο CRM των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων κατά περίπτωση.
 • Διαχείριση των κλήσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις πελατών.
  (1) Πιθανός πελάτης : Καταχώρηση στοιχείων, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία θεράποντα ιατρού και νοσηλευτικού ιδρύματος, είδος προϊόντος για το οποίο ενδιαφέρεται, ενημερώνοντας τον και ζητώντας του την συναίνεση προκειμένου να τον καλέσει ο αρμόδιος εκ μέρους της εταιρείας εντός 24ώρου για τις διευκρινήσεις επί του προϊόντος – σε περίπτωση άρνησης χορήγησης στοιχείων, η γραμματεία ενημερώνει τον καλούντα ότι δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει η εταιρεία - σε περίπτωση λήψης των στοιχείων, γίνεται καταχώρηση στο CRM και το αίτημα προωθείται / ανατίθεται στο αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων. (2) Υπάρχον πελάτης : Παρακολούθηση αποστολής αναλωσίμων)
 • Διαχείριση κλήσεων και εξυπηρέτηση κλήσεων που αφορά την συχνότητα της συνταγογράφισης.
 • Τήρηση Πρωτοκόλλου παραλαβής & αρχειοθέτηση παραληφθέντων εγγράφων στους αντίστοιχους φακέλους.
 • Διαχωρισμός Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων και αυτόματη απόδοση του αριθμού Πρωτοκόλλου.
 • Λεπτομερής καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Συλλογή δεδομένων ανατροφοδότησης από τους πελάτες. Ως ανατροφοδότηση ορίζουμε την ικανοποίηση πελατών, απόψεις, σχόλια και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για ένα προϊόν ή υπηρεσία.
 • Παρακολούθηση των αναγκών αναλωσίμων γραφείου και ανεφοδιασμός ειδών καθαρισμού, απολύμανσης και μέσων ατομικής προστασίας, παρακολούθηση απαραίτητων ενεργειών προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης. Τήρηση καθημερινής υγιεινής του χώρου συνεδριάσεων, του χώρου γραφείων της ανώτατης διοίκησης και το κοινόχρηστων χώρων.
 • Οργάνωση ταξιδιών και επικοινωνία για όλες τις επιμέρους ενέργειες του προσωπικού & της ανώτατης διοίκησης. Διαχείριση εξοδολογίων.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων, επικοινωνία, παρακολούθηση και συντονισμός για την ορθή διεξαγωγή.
 • Διαχείριση αλληλογραφίας, αποστολή ενημερωτικού υλικού, εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία.
 • Διαχείριση των εγγράφων και αρχείων - αρχειοθέτηση.
 • Γραμματειακή υποστήριξη τμημάτων ανά περίπτωση.
 • Καταγραφή παραπόνου και ενημέρωση του πελάτη για την άμεση επικοινωνία εκπροσώπου για την διαχείριση του. Ενημέρωση του αντίστοιχου τμήματος για την άμεση ανταπόκριση, καταγραφή στο CRM και ενημέρωση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου.

Τυπικά προσόντα

 • Απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου στη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά ή συναφή τομέα
 • Εργασιακή εμπειρία σε θέση Βοηθού Λογιστή ή Υπαλλήλου Λογιστηρίου
 • Αγγλικά
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Υπομονή και διακριτικότητα
 • Εμπειρία στην επεξεργασία ασφαλιστικών απαιτήσεων
 • Εξοικείωση με τα βασικά στοιχεία τήρησης βιβλίων
 • Εξοικείωση με τους οικονομικούς κανονισμούς Γνώση του MS Office, βάσεων δεδομένων και συστημάτων Ηλεκτρονικών Αρχείων Υγείας
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση (Προαιρετικό) Οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr