Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
MASTER AE
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
08-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Εκπαίδευση
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ηρακλείου

Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Νέο Ηράκλειο

Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

για τη MASTER στο Νέο Ηράκλειο

Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Αγγλικά (επίπεδο μέτριο)
 • Εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο – επικοινωνίες
 • Εμπειρία σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων

Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Οργανωτικότητα
 • Διαχείριση παράλληλων εργασιών
 • Ανταπόκριση σε αυστηρά deadlines
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Ευελιξία χειρισμών

Αρμοδιότητες: προετοιμασία υλοποίησης προγραμμάτων:

 • Επικοινωνία και συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών καταρτιζόμενων
 • Ανεύρεση εκπαιδευτών, χρονοπρογραμματισμός μαθημάτων, σύνταξη ωρολογίων προγραμμάτων κατάρτισης
 • Ανεύρεση συμβούλων, χρονοπρογραμματισμός συνεδριών συμβουλευτικής
 • Ανεύρεση επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης
 • Οργανοτεχνική και διοικητική προετοιμασία υλοποίησης των προγραμμάτων

Παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων:

 • Παρακολούθηση υλοποίησης, τήρησης αρχείου εγγράφων υλοποίησης, υποβολή παραδοτέων σε φορείς ανάθεσης προγραμμάτων στους προβλεπόμενους χρόνους
 • Συνεχής παρακολούθηση ποιοτικών προδιαγραφών παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου από εκπαιδευτές καθώς και των συμμετοχών των καταρτιζόμενων
 • Υποστήριξη εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών στη χρήση, πρόσβαση και ομαλή συμμετοχή σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και τηλεδιασκέψεις/ηλεκτρονικά μαθήματα σύγχρονης τηλεκατάρτισης
 • Καταχώριση δεδομένων υλοποίησης σε ειδική λογισμική εφαρμογή διαχείρισης καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών, συμβούλων
 • Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτών, καταρτιζόμενων
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας
 • Καταχωρίσεις δεδομένων

Επιπλέον, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοικος βορείων προαστίων. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και πενθήμερη.

Πληροφορίες:

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των βιογραφικών, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις της διαθέσιμης θέσης εργασίας. Όλες οι αιτήσεις είναι εμπιστευτικές.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr