Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Ξενοδοχείο τριών αστέρων
Εταιρία:
Ξενοδοχείο τριών αστέρων
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
13-10-17
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Τουρισμός
Πωλήσεις
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Καβάλας

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγοράς / Πωλητής - Καβάλα

Ξενοδοχείο τριών αστέρων στον νομό Καβάλας ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς / Πωλητή

με έδρα την Καβάλα.

Ρόλοι και υπευθυνότητες - καθήκοντα:

Αντικείμενο της θέσης είναι η ευθύνη για τη διατήρηση των πωλήσεων και ο σχεδιασμός νέων στρατηγικών επέκτασης πωλήσεων. Αναφέρεται στη διοίκηση της επιχείρησης και στον γενικό διευθυντή του ξενοδοχείου.

 • Σχεδιασμός ανάπτυξης πωλήσεων
 • Εκτέλεση στρατηγικής ανάπτυξης πωλήσεων
 • Διερεύνηση ευκαιριών της αγοράς, υπευθυνότητα πωλήσεων, αύξηση πελατολογίου / μεριδίου αγοράς
 • Προετοιμασία αναφορών σχετικά με την πρόοδο των πωλήσεων και την πρόβλεψη ανάπτυξης τους χρησιμοποιώντας το σύστημα της εταιρίας
 • Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, δεικτών αποτελεσματικότητας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές (κατευθύνσεις Τουρισμός / Διοίκησης Επιχειρήσεων / Οικονομικές Σπουδές)
 • Άριστη γνώση τεχνικών πωλήσεων
 • Πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων στον ξενοδοχειακό τομέα
 • Εμπειρία στον ξενοδοχειακό τομέα θα εκτιμηθεί αντίστοιχα
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Υπευθυνότητα – συνέπεια
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση προθεσμιών
 • Ικανότητα επίτευξης στόχων
 • Κοινωνικότητα και εξωστρέφεια
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας μέσα σε ομάδα
 • Άριστη γνώση H/Y – MS Office
 • Άψογος χειρισμός τόσο γραπτός όσο και προφορικός της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ευελιξία ωραρίου

Παροχές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework