Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ACROSS HOTELS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
15-11-17
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
HR 1/2018
Κατηγορία εργασίας:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού - Θεσσαλονίκη

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Across Hotels & Resorts με 9 ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα ζητά για άμεση πρόσληψη

Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωδικός θέσης: HR 1/2018

Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει σε συνεργασία με τη διεύθυνση της εταιρίας την οργάνωση και τον συντονισμό του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας.

Κύρια καθήκοντα:

 • Κατάρτιση πλάνου προσωπικού για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα.
 • Αναζήτηση προσωπικού και προγραμματισμός και συντονισμός διαδικασίας συνέντευξης και πρόσληψης προσωπικού.
 • Διεκπεραίωση και οργάνωση των διαδικασιών πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού και παρακολούθηση μισθοδοσίας σε συνεχή επικοινωνία με το κεντρικό λογιστήριο.
 • Συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας του προσωπικού και του κόστους εργασίας ανά ξενοδοχειακή μονάδα.
 • Οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης, ελέγχου και απόδοσης των εργαζομένων.
 • Οργάνωση εκπαίδευσης προσωπικού.
 • Επίλυση διαφορών και διαπροσωπικών προβλημάτων του προσωπικού με τη βέλτιστη δυνατή μέθοδο για όλους.
 • Συνεχής παρακολούθηση της εργασιακής νομοθεσίας και των εξελίξεων και των αλλαγών σε αυτή.
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή πτυχίο πανεπιστημίου με εξειδίκευση σε ανθρώπινους πόρους / εργατικό δίκαιο / εργασιακή ψυχολογία.
 • 2ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office.
 • Καλή γνώση προγράμματος μισθοδοσίας.
 • Δυνατότητα μετακινήσεων σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες της εταιρίας.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ώστε να εξασφαλίζεται άριστο κλίμα εμπιστοσύνης και ανάπτυξης του προσωπικού.
 • Δυνατότητα αξιολόγησης των δυνατών ή αδύνατων σημείων των υποψήφιων εργαζομένων.
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, κρίσεων και παραπόνων.
 • Εκπαιδευτικές ικανότητες.
 • Υπευθυνότητα, διορατικότητα, διαλλακτικότητα.
 • Λόγω της έδρας της εταιρίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα προτιμηθούν υποψήφιοι με εντοπιότητα.

Προσφέρονται:

 • Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Πολύ καλές αποδοχές αναλόγως των αντίστοιχων προσόντων του υποψηφίου.
 • Ασφάλιση.
 • Σε περίπτωση μετακίνησης προσφέρονται διαμονή, διατροφή και κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework