Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής
Εταιρία:
Εταιρία στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
10-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πωλήσεις
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Υπεύθυνος Δικτύου Καταστημάτων (Τμήμα Πωλήσεων)

Γνωστή εταιρία στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις βιολογικές της πρώτες ύλες
και στα ιδιαίτερα προϊόντα της για ομάδες με διατροφικές ευαισθησίες,

στο πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Δικτύου Καταστημάτων (Τμήμα Πωλήσεων)

Προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα πωλήσεων
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στον χώρο της εστίασης
 • Άριστες διοικητικές ικανότητες και διαχείριση ομάδας πωλήσεων
 • Μεταδοτικότητα γνώσεων
 • Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε απαιτητικές συνθήκες
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Γνώση αγγλικών
 • Πτυχίο AEI/TEI κατά προτίμηση στο Management ή Marketing
 • Ηλικία άνω των 30 ετών

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και έλεγχος όλων των τμημάτων των καταστημάτων
 • Διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των καταστημάτων ευθύνης του
 • Διασφάλιση της σωστής τήρησης των πολιτικών και των διαδικασιών που ορίζονται από την εταιρία
 • Οργάνωση ομάδας πωλήσεων
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • Δημιουργία προτάσεων για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων
 • Υποστήριξη προσωπικού ευθύνης του και επίλυση προβλημάτων
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών
 • Εβδομαδιαία/μηνιαία αναφορά προς τη διοίκηση
 • Δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης
 • Διοικητικά καθήκοντα

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών:

 • Αποδοχές βάσει προσόντων
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework