...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
HUMAN VALUE
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ACS-0121
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος Λογιστηρίου - Εμπορική Επιχείρηση

Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

 

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: ACS - 0121

 

Γενικά για τη θέση​


Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική, εμπορική επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό με οργανωμένη, πολυμελή Οικονομική Διεύθυνση. Στα πλαίσια της ανάπτυξής της, αναζητά ένα έμπειρο στέλεχος που θα υποστηρίξει την εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου. Η θέση αναφέρεται στην Οικονομική Διευθύντρια.
 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος και συμφωνίες οικονομικών καταστάσεων
 • Έκδοση Listing / Intrastat
 • Έλεγχος και έκδοση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών δηλώσεων
 • Χαρακτηρισμός και έλεγχος παραστατικών καθώς και διασφάλιση ορθής τήρησης των λογιστικών εγγραφών
 • Καθιέρωση και επιβολή ορθών λογιστικών μεθόδων, πολιτικών και αρχών
 • Ανάθεση εργασιών, υποστήριξη και καθοδήγηση προσωπικού υπό την ευθύνη του


Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου
 

 • Εμπειρία σε θέση ευθύνης σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ' Κατηγορίας, ιδανικά σε εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα
 • Αποδεδειγμένη γνώση τήρησης βιβλίων, αρχών λογιστικής, πρακτικών, προτύπων, νομοθεσίας και κανονισμών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αναλυτική και δημιουργική σκέψη και μεθοδικότητα
 • Ικανότητα επίβλεψης και καθοδήγησης


Επιθυμητά Προσόντα
 

 • Άδεια Λογιστή Α' τάξης
 • Γνώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙFRS)


Λοιπές Πληροφορίες
 

 • Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές και ιδιωτική ασφάλιση υγείας
 • Παρέχονται ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης καθώς και στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση, σε ένα δυναμικό και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας


[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου -LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value (δείτε την εδώ)

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework