Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
GLOBAL ADVISORY TAX SOLUTIONS A.E.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Η Global Advisory Tax Solutions Α.Ε., μία από τις ηγετικές εταιρίες στον τομέα των φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών ολοκληρωμένων λύσεων, προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της, αναζητά στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του:

Υπεύθυνου Λογιστηρίου

Περίληψη θέσης:

Ο/η υποψήφιος/α που αναζητούμε θα πρέπει να έχει εμπειρία στη λογιστική και γνώσεις ΕΛΠ, ΔΛΠ και φορολογικών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης
 • Εμπειρία μέχρι 10 έτη σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Καλή γνώση ΕΛΠ, ΔΛΠ φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Microsoft Office με εμπειρία και εξοικείωση σε λογιστικά και εμπορικά προγράμματα ERP
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Η τυχόν πιστοποίηση από το ΙΕΣΟΕΛ ή το ACCA
 • Η προηγούμενη εμοειρία σε ανάλογη θέση

Προσωπικά χαρακτηριστικά / δεξιότητες:

 • Διοικητικές ικανότητες
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Αναλυτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα να εργάζεται και ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας με ελάχιστη εποπτεία
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, επιμέλεια και αποτελεσματικότητα

Κύρια καθήκοντα:

 • Η επίβλεψη του λογιστηρίου της εταιρίας
 • Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και των πελατών της
 • Η αξιολόγηση των μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων και η παροχή συστάσεων βελτίωσής τους
 • Η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προϋπολογισμών
 • Η φροντίδα ορθής έκδοσης της μισθοδοσίας της εταιρίας και πελατών της εταιρίας

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Έξοδα κίνησης και ταξιδιών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης στον τίτλο του e-mail.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της εταιρίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework