Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
20-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Υπεύθυνος Προγραμμάτων Υγροτόπων

Υπεύθυνος Προγραμμάτων Υγροτόπων

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Διατήρησης στην Αθήνα, προκειμένου να συντονίσει την υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης υγροτοπικών οικοσυστημάτων του σωματείου (κάλυψη άδειας εγκυμοσύνης - 12μηνη απασχόληση).

Ο/H ιδανικός υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία, να μπορεί γρήγορα να αντιληφθεί τις απαιτήσεις ενός έργου, να διαχειρίζεται πολλά διαφορετικά έργα ταυτόχρονα, να συνεισφέρει με τις γνώσεις του/της και να είναι αποτελεσματικός/ή.

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την πλήρη παρακολούθηση και τη σύνταξη αναφορών του προγράμματος, την επίτευξη όλων των δράσεων και στόχων όπως αυτοί έχουν προκαθοριστεί, καθώς και την ορθή οικονομική διεκπεραίωσή του με βάση τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ο συντονισμός των συνεργατών (προσωπικού Ορνιθολογικής και εξωτερικών συνεργατών) που ασχολούνται με το πρόγραμμα Υγροτόπων
 • Η συνεργασία με τους άλλους εταίρους του προγράμματος
 • Ο συντονισμός, ο τεχνικός σχεδιασμός, ο επιχειρησιακός (τεχνικός και οικονομικός) προγραμματισμός και η παρακολούθηση υλοποίησης όλων των δράσεων του προγράμματος σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης, καθώς και η σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών αναφορών
 • Η οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος και η τεχνική επιμέλεια των οικονομικών αναφορών σε συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση, τον Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης και τον διευθυντή
 • Η εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο των προγραμμάτων
 • Η υποστήριξη με τεκμηριωμένη πληροφορία -που προκύπτει από το πρόγραμμα- άλλων δράσεων της οργάνωσης που συσχετίζονται με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του, με ιδιαίτερη έμφαση σε υποστήριξη δράσεων μελέτης, διατήρησης και δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
 • Σχεδιασμός και συγγραφή προτάσεων προγραμμάτων προς χρηματοδότηση σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης
 • Σχεδιασμός μεθοδολογιών, ανασκόπηση υφιστάμενης πληροφορίας, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων
 • Υλοποίηση δράσεων πεδίου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • Σύνταξη επιστημονικών κειμένων (παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κ.λπ.) στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Συναντήσεις με προσωπικό της Ορνιθολογικής, εξωτερικούς συνεργάτες, εταίρους, αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Ευθύνη για την αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Επικουρική συμμετοχή σε άλλες δράσεις διατήρησης του Τομέα Διατήρησης
 • Συγγραφή κειμένων για τους επικοινωνιακούς σκοπούς της Ορνιθολογικής

Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής σε σχετικό επιστημονικό τομέα (βιολογία, οικολογία, περιβαλλοντικές επιστήμες ή παρεμφερές αντικείμενο)
 • Αποδεδειγμένη τριετής κατ’ ελάχιστο επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα υγροτοπικών οικοσυστημάτων
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών, στον προφορικό και γραπτό λόγο, και δυνατότητα επιμέλειας κειμένων και στις δύο αυτές γλώσσες
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα της Ορνιθολογικής
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης πολλαπλών έργων, ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα συντονισμού σύνθετων και πολυδιάστατων έργων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Άριστη γνώση χρήσης του MS Office
 • Δυνατότητα σύνταξης και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιουργικό πνεύμα και πνεύμα εργασίας
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός κι εκτός Ελλάδας
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Eπιθυμητά:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετική επιστήμη
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις σε θέματα ορνιθοπανίδας
 • Δυνατότητες κατανόησης και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων
 • Εμπειρία σε υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ειδικά Προγράμματα LIFE)
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
 • Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα – δράσεις της Ορνιθολογικής ή άλλης περιβαλλοντικής ΜΚΟ
 • Γνώση άλλων Η/Υ προγραμμάτων όπως GIS, Photoshop κ.λπ.
 • Γνώση λειτουργίας υγροτοπικών οικοσυστημάτων και εμπειρία σε δράσεις αποκατάστασής τους, καθώς και της σχετικής με αυτά ορνιθοπανίδας

Διαδικασία συλλογής βιογραφικών

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή που να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το σωματείο και για τους οποίους είναι κατάλληλοι/ες για τη θέση [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] μέχρι και 1.7.2022.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν κατά προτίμηση στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ της θέσης.

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr