Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Βιομηχανική εταιρία τυροκομικών
Εταιρία:
Βιομηχανική εταιρία τυροκομικών
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
20-06-17
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Έρευνα & Ανάπτυξη
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Νομός Ημαθίας,
Νομός Θεσσαλονίκης,
Νομός Πιερίας

Υπεύθυνος/η Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)

Αναπτυσσόμενη βιομηχανική εταιρία στον χώρο των τυροκομικών προϊόντων με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα
και σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά, που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης,
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο/η Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)

Περιγραφή θέσης – κύριες αρμοδιότητες:

 • Έρευνα και παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων τυροκομίας
 • Οργάνωση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης
 • Επικοινωνία με ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης τυροκομικών προϊόντων
 • Φροντίδα για τη συνεχή εξέλιξη των σημερινών προϊόντων της εταιρίας
 • Καθορισμός εναλλακτικών λύσεων για μείωση του κόστους παραγωγής με έμφαση στη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών

Απαιτούμενα προσόντα – προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. χημικού μηχανικού ή γεωπονίας με κατεύθυνση στην τεχνολογία τροφίμων ή χημικού ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. τεχνολογίας τροφίμων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στα τυροκομικά προϊόντα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία (εργασιακή ή εκπαιδευτική) σε αντίστοιχη θέση ή σε παρόμοια ή στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου σε εταιρία γαλακτοκομικών ή τυροκομικών προϊόντων
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εταιρία τροφίμων εξωτερικού
 • Γνώση marketing και αγοράς τυροκομικών προϊόντων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Μεγάλος βαθμός δημιουργικότητας και εφευρετικότητας
 • Εξοικείωση με ποικίλες ιδέες, αντιλήψεις, πρακτικές και διαδικασίες
 • Αποφασιστικότητα στην επίτευξη των στόχων
 • Οργανωτικές ικανότητες και εχεμύθεια
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετων παροχών
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Όλες οι αιτήσεις είναι εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2017 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework