...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
17-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Θέση Υπεύθυνου Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Κατηγορία εργασίας:
Μάρκετινγκ - Δημόσιες Σχέσεις
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Υπεύθυνος/η Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναζητά

Υπεύθυνο/η Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής

(κάλυψη άδειας εγκυμοσύνης - 12μηνη απασχόληση)

Γενικά καθήκοντα:

Ο Υπεύθυνος Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής καθώς και την προώθηση των θέσεων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.

Βασικά καθήκοντα:

 • Άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα προστασίας των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους
 • Την εκπροσώπηση της οργάνωσης σε συναντήσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και στα ΜΜΕ
 • Υλοποίηση δράσεων Πολιτικής στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Συνεργασία με τον νομικό συνεργάτη της οργάνωσης
 • Συνεργασία σε θέματα πολιτικής με τους τομείς διατήρησης και επικοινωνίας της οργάνωσης
 • Συνεργασία με άλλες Περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Τη διαχείριση ενός εκτεταμένου δικτύου εσωτερικών και εξωτερικών stakeholders, συναδέλφων, συνεργαζόμενων φορέων κ.ά.
 • Τη συγγραφή κειμένων για τους επικοινωνιακούς σκοπούς της Ορνιθολογικής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής σε σχετικό επιστημονικό τομέα (Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες)
 • Ελάχιστη σχετική προϋπηρεσία 3 ετών. Η εξοικείωση με το περιβαλλοντικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων, ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες: ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητα παρουσιάσεων στο ευρύ κοινό, εκπροσώπηση της Ορνιθολογικής και των θέσεων της σε φορείς και ΜΜΕ
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα της Ορνιθολογικής
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών, στον προφορικό και γραπτό λόγο, και δυνατότητα επιμέλειας κειμένων και στις δύο αυτές γλώσσες
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Γνώση σε θέματα βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα σε θέματα ορνιθοπανίδας
 • Ικανότητα γρήγορης παρέμβασης σε επείγοντα θέματα πολιτικής
 • Ικανότητα σύνταξης υπομνημάτων/ αναφορών
 • Ικανότητα να θέτει προτεραιότητες και να τηρεί χρονοδιαγράμματα
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
 • Εμπειρία συνεργασίας με διεθνείς φορείς και οργανισμούς
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Πλήρες, επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν κατά προτίμηση στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψηφίου.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: «Θέση Υπεύθυνου Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής» έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Από τους υποψήφιους θα ειδοποιηθούν οι επικρατέστεροι, ενώ στην τελική φάση αξιολόγησης, θα ζητηθούν αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και δύο (2) επαφές για συστάσεις. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework