Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-05-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
29508/22
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θέρμης

Υπεύθυνος οικονομικού τμήματος - λογιστηρίου

...

Υπερπολυτελές Ξενοδοχείο 5* στην Χαλκιδική μέλος ομίλου, ζητεί:

Υπεύθυνος λογιστηρίου - οικονομικού τμήματος

(κωδ. 29508/22) με έδρα θέσης στη Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση καθημερινών συναλλαγών – λογιστικών εγγραφών
 • Παρακολούθηση καθημερινών συναλλαγών – λογιστικών εγγραφών
 • Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων & φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη και υποβολή Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. κλπ
 • Έλεγχος μισθοδοσίας εργαζομένων
 • Έλεγχος και επίβλεψη καταχωρίσεων λογιστικών στοιχείων προμηθευτών-πελατών για συμφωνίες υπολοίπων
 • Επίβλεψη της πορείας της τιμολόγησης και της έγκαιρης είσπραξης.
 • Επίβλεψη της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας
 • Έκδοση μηνιαίων αναφορών προς τη Διοίκηση
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των εξόδων
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών και εκροών, χρηματοοικονομικών ροών-cash flow
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία
 • Σύνταξη προϋπολογισμών
 • Παρακολούθηση Business Plan εταιρίας
 • Εκπροσώπηση εταιρίας σε δημόσιους οργανισμούς (εφορίες, ΓΕΜΗ κλπ)
 • Ικανότητα συναλλαγής με Τράπεζες και λοιπές Δημόσιες Αρχές, όπου απαιτείται

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή επιχείρηση με οργανωμένο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και ERP συστημάτων (Soft1)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας
 • Εμπειρία στην έκδοση αναφορών (reporting)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού των κρατικών ηλεκτρονικών συστημάτων όπως : ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ,ΟΑΕΔ κ.λπ.
 • Εμπειρία σε έκδοση περιοδικών οικονομικών και εμπορικών αναφορών
 • Πολύ καλή γνώση σε ΕΛΠ ή ΔΛΠ, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων καθώς και ασφαλιστικής / εργατικής νομοθεσίας
 • και οργανωτικές ικανότητες
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Μεθοδική σκέψη
 • Δυναμική Προσωπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου
 • Αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
 • Μεταβλητές Αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr