Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
SKOPELOS HOTELS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-10-16
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Τουρισμός
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Σκοπέλου

Υποδιευθυντής Ξενοδοχείου - Σκόπελος

Υποδιευθυντής Ξενοδοχείου

 Περιγραφή

Γνωστός ξενοδοχειακός Όμιλος στις Σποράδες αναζητεί υποδιευθυντή, που θα αναλάβει την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής μονάδας, σε όλα τα επίπεδα.

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την οργάνωση, διεύθυνση και ανάπτυξη της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. Βασικό καθήκον αποτελεί το άριστο Hotel Operation.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ελλάδος ή εξωτερικού.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 5ετίας).
 • Αρίστη γνώση Αγγλικής γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Γνώση δεύτερης ή/και τρίτης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, προγραμμάτων Office και του διαδικτύου.
 • Γνώση Front Office Program και POS
 • Γνώση χειρισμού παραπόνων πελατών και απαντήσεων στα Comment Sites

Απαιτούμενες Δεξιότητες:

 • Ευγενική και καλλιεργημένη Προσωπικότητα.
 • Άριστο διοικητικό, οργανωτικό, δυναμικό και επικοινωνιακό προφίλ.
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, παρακίνηση του προσωπικού και προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων.
 • Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας.
 • Καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες.
 • Γνώση εργασιών ανακαινίσεων και αποκατάστασης ζημιών.
 • Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες, πελατοκεντρικό πνεύμα και ευχάριστη-ευγενική προσωπικότητα.
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων.
 • Αίσθηση της επιχειρηματικότητας και συναντίληψη του οράματος της Εταιρίας.

Αντικείμενο εργασίας:

 • Διοίκηση και υποστήριξη όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας.
 • Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ικανοποίησης του πελάτη.
 • Επιλογή, εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση, αξιολόγηση, επίβλεψη και έλεγχο όλων των εργαζομένων, σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων.
 • Οργάνωση ημερήσιων συναντήσεων με τους προϊσταμένους των τμημάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών, για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ανά τμήμα.
 • Προγραμματισμό αγορών και εφαρμογή κοστολογικού έλεγχου.
 • Επίβλεψη εργασιών ανακαινίσεων.
 • Έμπνευση και οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για την καλύτερη προσέγγιση και επικοινωνία της Διοίκησης του ξενοδοχείου με τους πελάτες.
 • Να προτείνει τον προϋπολογισμό, να καταθέτει ιδέες για ποιοτικές αναβαθμίσεις και την τιμολογιακή πολιτική.
 • Να εξασφαλίζει την διατήρηση της φήμης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άριστο επίπεδο. Κριτήριο αξιολόγησης η βαθμολόγηση των comment sites το 2016
 • Να είναι συνολικά υπεύθυνος  για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργίας της μονάδας.

Οφέλη:

 • Απασχόληση σε ξενοδοχειακό Όμιλο που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και  επέκτασης.
 • Προοπτικές εξέλιξης και κατάρτιση σε σύγχρονες μεθόδους Πωλήσεων και Marketing.
 • Παροχή διατροφής και διαμονής.

Τόπος εργασίας: Σκόπελος

Σημ. Γίνονται αποδεκτά μόνο τα βιογραφικά που
συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία.

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2017 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework