...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Spyrou Group of Companies
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
12-01-18
Τύπος απασχόλησης:
Εποχιακή
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Τουρισμός
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Σκοπέλου
Αποστολή βιογραφικού
Αναμένεται προσαρμογή της επικοινωνίας με τον GDPR

Υποδιευθυντής Ξενοδοχείου / Operations Administrator - Σκόπελος

Υποδιευθυντής Ξενοδοχείου / Operations Administrator

Περιγραφή:

Γνωστός ξενοδοχειακός όμιλος στις βόρειες Σποράδες αναζητεί hotel operations administrator, που θα αναλάβει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής μονάδας σε όλα τα επίπεδα. Η θέση αναφέρεται στον πρόεδρο και στον γενικό διευθυντή του ομίλου.

Καθήκοντα θέσης:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει το hotel operation σε όλα τα επίπεδα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής τουριστικής εκπαίδευσης, Ελλάδος ή εξωτερικού.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 5ετίας).
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο, γνώση δεύτερης ή/και τρίτης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ, προγραμμάτων Office και του διαδικτύου
 • Γνώση front office program και P.O.S.
 • Διαχείριση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και reputation management
 • Γνώση χειρισμού παραπόνων πελατών
 • Γενικές γνώσεις τεχνικών έργων και εργασιών συντήρησης

Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Ευγενική και καλλιεργημένη προσωπικότητα
 • Άριστο διοικητικό, οργανωτικό, δυναμικό και επικοινωνιακό προφίλ
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, παρακίνηση του προσωπικού και προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας
 • Καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες
 • Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες, πελατοκεντρικό πνεύμα και ευχάριστη, ευγενική προσωπικότητα
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
 • Αίσθηση της επιχειρηματικότητας και συναντίληψη του οράματος της εταιρίας

Αντικείμενο εργασίας:

 • Διοίκηση και υποστήριξη όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας.
 • Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ικανοποίησης του πελάτη.
 • Επιλογή, εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση, αξιολόγηση, επίβλεψη και έλεγχος όλων των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων.
 • Οργάνωση ημερήσιων συναντήσεων με τους προϊσταμένους των τμημάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών, για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ανά τμήμα.
 • Προγραμματισμός αγορών και εφαρμογή κοστολογικού έλεγχου σε συνεργασία με τον cost controller.
 • Επίβλεψη εργασιών ανακαινίσεων και συντηρήσεων.
 • Έμπνευση και οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για την καλύτερη προσέγγιση και επικοινωνία της διοίκησης του ξενοδοχείου με τους πελάτες.
 • Να προτείνει τον προϋπολογισμό, να καταθέτει ιδέες για ποιοτικές αναβαθμίσεις και την τιμολογιακή πολιτική.
 • Να προτείνει το marketing plan και τις αναγκαίες κατά την κρίση του ενέργειες προβολής και προώθησης του προϊόντος.
 • Να καταθέτει ιδέες και προτάσεις στο τμήμα πωλήσεων & marketing του oμίλου για τη μέγιστη δυνατή πληρότητα του καταλύματος, την αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας (έτος βάσης: 2016).
 • Να εξασφαλίζει την διατήρηση της φήμης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άριστο επίπεδο.
 • Να είναι συνολικά υπεύθυνος για την εύρυθμη και την αποτελεσματική λειτουργίας της μονάδας.

Οφέλη:

 • Απασχόληση σε ξενοδοχειακό όμιλο που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και επέκτασης
 • Προοπτικές εξέλιξης και κατάρτιση σε σύγχρονες μεθόδους πωλήσεων και marketing
 • Παροχή διατροφής και διαμονής

Τόπος εργασίας: Σκόπελος

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework