...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-20
Τύπος απασχόλησης:
Μερική
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΑΓΓ
Κατηγορία εργασίας:
Εκπαίδευση
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ηρακλείου

Φιλόλογοι της Αγγλικής - Ηράκλειο Κρήτης

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέσεις

Φιλολόγων της Αγγλικής

Κωδικός: ΑΓΓ

μερικής απασχόλησης

για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης και του
Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου Κρήτης.

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο Π.Ε. Αγγλικής Φιλολογίας ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής / σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ
  • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία
  • Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στη μάθηση
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, internet)

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερoμένων

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework