Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
OPTIMAL HR GROUP
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
26-05-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
PROF 621
Κατηγορία εργασίας:
Logistics
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ασπροπύργου

Χειριστής Λειτουργίας

Χειριστής Λειτουργίας

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά προσωπικό για τη θέση Χειριστή Λειτουργίαςγια να απασχοληθεί σε έργο τεχνικής υποστήριξης στην εγκατάσταση καυσίμων της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών-οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του
 • Υλοποίηση του ημερήσιου προγράμματος εργασιών που έχει εκπονηθεί από τους συντονιστές
 • Υλοποίηση και επίβλεψη της ασφαλούς παραλαβής και αποθήκευσης των προϊόντων στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες-οδηγίες
 • Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας φόρτωσης των Β/Φ στο ΣΦΒΟ με σκοπό την υλοποίηση του καθημερινού προγράμματος φορτώσεων/εκφορτώσεων και την εξασφάλιση της έγκαιρης, έγκυρης και ασφαλούς παραλαβής των καυσίμων από πελάτες
 • Υλοποίηση και επίβλεψη της ποιοτικής, ποσοτικής και ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των δεξαμενόπλοιων σύμφωνα με τις διαδικασίες-οδηγίες της Δ/νσης, τις νομοθετικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα
 • Υλοποίηση και επίβλεψη της ασφαλούς παραλαβής και αποθήκευσης των προσθέτων στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες-οδηγίες καθώς και για την ασφαλή ποιοτικά-ποσοτικά ορθή συσκευασία των παραγγελιών προσθέτων για τις περιφερειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των συντονιστών (εφαρμογή εν όλων ή εν μέρει ανά εγκατάσταση).
 • Είναι μέλος της ομάδας πυρασφάλειας ή/και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και συμμετέχει είτε σε πραγματικά περιστατικά είτε σε εκπαίδευση των ομάδων αυτών
 • Υλοποίηση της ασφαλούς και ορθά ποιοτικής και ποσοτικής πλήρωσης των βαρελιών Avgas, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες-οδηγίες. (εφαρμογή: εγκ/ση Υ.Κ. Ασπρόπυργου)
 • Υπεύθυνος για την ευταξία (housekeeping) και ευπρεπή κατάσταση των χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι
 • Ενημερώνεται και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρείας και εισηγείται τροποποιήσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης του τρόπου εργασίας.
 • Χειρίζεται αποκλειστικά τον εξοπλισμό της εγκατάστασης για την ασφαλή λειτουργία του, φροντίζει για την καλή κατάσταση αυτού και αναφέρει οποιαδήποτε αστοχία στους συντονιστές
 • Πραγματοποιεί τις βασικές καθημερινές φυσικοχημικές μετρήσεις (ειδικό βάρος και αγωγιμότητα) στο Χημείο της Εγκατάστασης
 • Διενεργεί με βάση τις σχετικές διαδικασίες τους προβλεπόμενους ελέγχους Βυτιοφόρων Οχημάτων

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

 • Απόφοιτος Τεχνικού / Γενικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής
 • Προϋπηρεσία 1 έτους σε βιομηχανική εγκατάσταση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιπλέον Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ (Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Μηχανολογίας ή
 • Ηλεκτρολογίας)
 • Προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
 • Επικοινωνία
 • Μεθοδικότητα/Οργανωτικότητα
 • Ομαδικότητα/Συνεργασία
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια

Διευκρινίζεται ότι η θέση αφορά απασχόληση, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του έργου διοικητικής υποστήριξης της εταιρείας και των εγκαταστάσεών της.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr