Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
12-07-18
Τύπος απασχόλησης:
Σύμβαση έργου
Κωδικός θέσης εργασίας:
Θέση Ψυχιάτρου στη Θεσσαλονίκη
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Αποστολή βιογραφικού
Αναμένεται προσαρμογή της επικοινωνίας με τον GDPR

Ψυχίατρος - Θεσσαλονίκη

...

...

Οργανισμός: Γιατροί του Κόσμου
Posting Deadline: 19/07/2018
Έναρξη: 1η Αυγούστου 2018
Διάρκεια: 5 μήνες, με πιθανή επέκταση

Αναλυτική περιγραφή πρόσκλησης

για επιστημονικό προσωπικό στην έδρα των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου

“Επανεκκίνηση” σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΡΣΙΣ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της ευρύτερης δωρεάς
των €10 εκατομμυρίων που έχει διαθέσει το ΙΣΝ προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Προκηρύσσει:

Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου για ημιαπασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σύντομη περιγραφή του φορέα:

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 συνολικά τμήματα. Συμπληρώνοντας 25 χρόνια συνεχούς δράσης το 2015, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, Αλγερία, Τανζανία, Ουγκάντα. Στο πεδίο των αποστολών, οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με άλλες διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο και οικονομική, διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του ελληνικού τμήματος. Αποτελώντας σήμερα ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του διεθνούς δικτύου των μη κυβερνητικών ανθρωπιστικών οργανώσεων, που δρα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο αποτελεσματική έκφραση αλληλεγγύης του ανεπτυγμένου κόσμου προς τον αναπτυσσόμενο τρίτο κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή οργάνωσης και συνεργασίας των πολιτών, σε μια κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης.

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» έχει ως στόχο να συμβάλει στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας άστεγων ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες διαβίωσης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας με μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες της καθημερινής τους διαβίωσης.

Στο πλαίσιο του έργου «Επανεκκίνηση», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου με σκοπό την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τη συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των ασθενών, την καταγραφή στοιχείων και ιστορικού και τη συνεργασία με τους υπεύθυνους του προγράμματος σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της θέσης είναι από 01/08/2018 έως και 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης.

Περιγραφή ειδικών προσόντων:

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:

 • Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο ανοιχτό πολυϊατρείο των ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη
 • Λήψη ιστορικού με τη συνδρομή διερμηνέα όπου χρειάζεται
 • Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των ασθενών
 • Συμμετοχή στις απαραίτητες (εσωτερικές και εξωτερικές) παραπομπές
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης ασθενών, τήρηση βιβλίου συμβάντων (ιατρικοί φάκελοι και παρακολούθηση των περιστατικών)
 • Διασφάλιση της επαρκούς προμήθειας/παροχής φαρμάκων σε συνεννόηση με την υπεύθυνη του πολυϊατρείου
 • Συλλογή δεδομένων / Σύνταξη αναφορών εάν χρειαστεί
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ωφελούμενων για θέματα υγείας
 • Συμμετοχή σε προγραμματισμένες, ad hoc και θεματικές συναντήσεις, εργαστήρια κ.λπ. (Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον ασθενή και υπόκεινται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας)

Eλάχιστες προυποθέσεις συμετοχής:

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Ειδικότητα Ψυχιάτρου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον για ένα (1) έτος
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
 • Γνώση αγγλικών
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

Δεξιότητες:

 • Γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά άπταιστα (γραπτά και προφορικά) - Οι γνώσεις λοιπών γλωσσών θα συνεκτιμηθούν
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες
 • Δέσμευση στις αξίες των Γιατρών του Κόσμου
 • Θετική και επαγγελματική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να ηγηθεί και να εργαστεί σωστά μέσα σε μια ομάδα
 • Έντονη ικανότητα να διατηρεί την αυτοκυριαρχία του/της, να θέτει προτεραιότητες υπό πίεση και να εργαστεί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Να λειτουργεί παραγωγικά, προάγοντας την ομαδικότητα, να νιώθει άνετα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να είναι ευέλικτος και να μπορεί να εργαστεί υπό πίεση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμά τους και μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] έως τις 19 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., με τίτλο θέματος «Θέση Ψυχιάτρου στη Θεσσαλονίκη».

https://mdmgreece.gr/prokirixi-thesis-ergasias-psichiatrou-4/

Η οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

Ο/η υποψήφιος με την αποστολή του βιογραφικού του/της στους ΓτΚ συναινεί ότι:

 • Παρέχει τη συγκατάθεσή του/της ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), των προσωπικών δεδομένων του/της, τα οποία δηλώνονται στη προκήρυξη για το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση», για τους σκοπούς κάλυψης της θέσης Ψυχίατρου του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία για το ίδιο έργο, και για κάθε σκοπό που συνιστά εκ του νόμου υποχρέωση του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία. Αποδέκτης των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα είναι το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία, το οποίο και θα τα επεξεργάζεται για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς.
 • Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα πρόσβασης και διαγραφής, για τα προσωπικά δεδομένα, που τον/την αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ότι μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα και αζημίως την παρούσα δήλωση συναίνεσης. Σχετικό αίτημά του/της θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία, Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, τηλ. 2103213150, φαξ. 2103213850. Τέλος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία για τυχόν μεταβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του/της.
 • Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά δηλώνονται από το υποκείμενο αυτών ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων.
 • Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄εντολή του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία.
 • Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.
 • Ενημερώθηκε ότι σε περίπτωση που θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του/της δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, καθώς και στα αρμόδια δικαστήρια.
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework