Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΧΑΡΑ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος

Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά», που φιλοξενεί άτομα με νοητικές και κινητικές αναπηρίες, επιθυμεί να εντάξει άμεσα έναν ψυχολόγο στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Ο ψυχολόγος είναι αρμόδιος για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους ενοίκους, στις οικο­γένειές τους, αλλά και στους άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στο σωματείο στο πλαίσιο της κατάρτισης και της εργασιακής απασχόλησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

Ένοικοι:

 • Παρατηρεί και εκτιμά κλινικά τις συμπεριφορές των ενοίκων, ενώ αναλαμβάνει δράσεις και υποβάλλει προτάσεις για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Ατομικών - Ομα­δικών Προγραμμάτων για κάθε ένοικο σε συνεργασία με τους ειδικούς παιδαγωγούς και γυμναστές.
 • Αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των ενοίκων και την ανάπτυξη παρεμ­βάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, αποκατά­στασης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο.
 • Τηρεί αρχείο ψυχολογικής αξιολόγησης για κάθε ένοικο.

Προσωπικό:

 • Συμμετέχει στην εσωτερική ζωή της ομάδας.
 • Προτείνει, υποδεικνύει και προσδιορίζει μέσα ανάλυσης και δράσεως σε θέματα που αφορούν την τομή ανάμεσα στο προσωπικό και τους ενοίκους.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις του προσωπικού.

Οικογένειες ενοίκων:

 • Ενισχύει την εμπλοκή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία του ενοίκου και διαχειρίζεται προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ του ενοίκου και της οικογένειάς του.
 • Οργανώνει ατομικές συνεδρίες με τους γονείς των ενοίκων, όταν χρειάζεται.
 • Οργανώνει ομάδες γονέων σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα.

Συνεργασία με τη διοίκηση και την επιστημονική ομάδα:

 • Συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα για την κατάρτιση του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης των ενοίκων.
 • Συνεργάζεται με τον επιστημονικά υπεύθυνο και υποβάλλει σε διμηνιαία βάση απολογισμό έργου στον επιστημονικό και διοικητικά υπεύθυνο.
 • Τηρεί δική του λογοδοσία και το δικό του ημερήσιο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Ικανότητα συνεργασίας

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr