Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
DioDea M.E.Π.E.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-12-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Ασφαλιστικά
Νομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αθηναίων

Διακανονιστής Ζημιών

Διακανονιστής Zημιών

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Η μελέτη και ο έλεγχος του φακέλου για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση της αποζημίωσης.
 • Η έκδοση εντολής πληρωμής αποζημίωσης και η προώθηση στο λογιστήριο προς διεκπεραίωση.
 • Παρακολούθηση των ζημιών που αναγγέλλονται, συλλογή στοιχείων (επικοινωνία με πραγματογνώμονες, ερευνητές) και αποστολή εκθέσεων, έλεγχος τιμολογίων βάσει νομοθεσίας και των όρων κάλυψης του ασφαλιστήριου συμβολαίου, αξιολόγηση ζημιών.
 • Ο εξώδικος συμβιβασμός αιτημάτων αποζημιώσεων προς όφελος της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ασφαλιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης (τυχόν ανώτερος τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν).
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε ασφαλιστικό τομέα ή προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανικός ή διακανονιστής ζημιών αυτοκινήτου.
 • Γνώση νομοθεσίας περί αποζημιώσεων ζημιών αυτοκινήτων και σχετικές γνώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office (κυρίως Excel) και εμπειρία με Audatex, Dat ή άλλο εξειδικευμένο λογισμικό.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, γρήγορη αντίληψη, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.

Παρέχονται:

 • Ευκαιρία δραστηριοποίησης σε μια δυναμική εταιρία.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον.
 • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογα με την εμπειρία και τα συνολικά επαγγελματικά προσόντα του υποψηφίου.

Αναμένουμε τα αναλυτικά βιογραφικά των ενδιαφερόμενων υποψηφίων με φωτογραφία και στα Αγγλικά.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr