Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
27-05-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
2021-EDEE
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή εργασίας:
Νομός Κιλκίς

Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

(2021-EDEE)

Ο Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι ενεργό μέλος της ομάδας της Διεύθυνσης Engineering, με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. Η θέση αναφέρεται στον Technical Director και έχει ως σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία, εκτέλεση και αποπεράτωση ηλεκτρολογικών έργων.

Κύρια καθήκοντα:

 • Συμμετέχει στην απεγκατάσταση, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πίνακες, καλώδια, κινητήρες, εξαρτήματα) και λοιπών τεχνικών εγκαταστάσεων των εργοστασίων του ομίλου, ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας.
 • Επιμορφώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα ηλεκτρολογικών εργασιών.
 • Συμμετέχει στον επανασχεδιασμό κάθε ηλεκτρολογικού έργου και την επιλογή κατάλληλων υλικών που αφορούν τα ηλεκτρολογικά έργα.
 • Παρακολουθεί την πορεία κάθε έργου και εξακριβώνει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Παρακολουθεί και επιβλέπει την αποσφαλμάτωση πινάκων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 384.
 • Αναλαμβάνει τη βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών ρεύματος.
 • Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο μηχανολογικών εργασιών για τον προγραμματισμό των εργασιών του τμήματος, με σκοπό την βέλτιστη κατανομή εργασιών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του εκάστοτε έργου.
 • Συμμετέχει σε νέα έργα με φυσική παρουσία στις θυγατρικές του ομίλου.

Προφίλ υποψηφίου/-ας:

 • Απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ως Ηλεκτρολόγος ή απόφοιτος τεχνικής σχολής ΙΕΚ/ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας/Αυτοματισμού/Μηχανικού Εγκαταστάσεων
 • Θα εκτιμηθεί η άδεια εργασίας ηλεκτρολόγου τάξης Α , Β ή Γ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε θέση σχετική με τη λειτουργία ή/και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Απαραίτητη ευχέρεια στην ανάγνωση και αποτύπωση ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού σχεδίου
 • Επιθυμητή η γνώση ΕΛΟΤ 384 ΚΑΙ ISO 50001
 • Θα εκτιμηθούν γνώσεις ηλεκτροτεχνίας, αυτοματισμού, χαμηλών ρευμάτων και υψηλών ρευμάτων και η εξοικείωση με εργαλειομηχανές
 • Γνώση Η/Υ & αγγλικών
 • Επιθυμητές γνώσεις PLC
 • Επιθυμητή η γνώση AutoCad ή αντίστοιχου σχεδιαστικού προγράμματος
 • Δυνατότητα ταξιδίων
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Δωρεάν μετακίνηση από/προς το χώρο εργασίας με εταιρικό λεωφορείο
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό) πατήστε

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr