Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
AXEL ACCESSORIES ΑΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
04-10-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη

Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος, η γνώση, η φαντασία, η αποτελεσματικότητα και η θετική στάση ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές περιβάλλον.

Η εταιρία για τα κεντρικά γραφεία της στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για τη θέση:

Προϊσταμένου Λογιστηρίου

Η/Ο κατάλληλη/ος υποψήφια/ος θα δραστηριοποιηθεί σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του προϊσταμένου λογιστηρίου, στην οργάνωση και διαχείριση των εργασιών, καθώς και στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρμόδιες αρχές.

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και συντονισμός των υπηρεσιών και εργασιών του λογιστηρίου.
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων, παρακολούθηση και έλεγχος των υφισταμένων του τμήματος λογιστηρίου.
 • Σύνταξη των ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων και αναφορών.
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων (λογιστικών, φορολογικών).
 • Επίβλεψη λογιστικών καταχωρίσεων και έλεγχος συμφωνίας εμπορικής διαχείρισης και γενικής λογιστικής (λογαριασμοί πελατών – προμηθευτών, μητρώο παγίων, λογαριασμοί τραπεζών, αποθήκες, αξιόγραφα κτλ.).
 • Έλεγχος και παρακολούθηση δαπανών.
 • Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις.
 • Επικοινωνία με δημόσιες αρχές και τράπεζες και παροχή στοιχείων όπου απαιτείται.
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο τουλάχιστον πέντε έτη σε ανάλογη θέση ή σε θέση λογιστή με αρκετά χρόνια σχετικής προϋπηρεσίας.
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, IFRS και θεμάτων που άπτονται αυτών.
 • Άριστη γνώση λογιστικού κύκλου και φορολογικής νομοθεσίας.
 • Δικαίωμα υπογραφής Α' τάξης.
 • Πολύ καλή εφαρμογή MS Office και συστημάτων ERP (η γνώση ENTERSOFT θα εκτιμηθεί).
 • Οργανωτικές και εκτελεστικές ικανότητες, μεθοδική και αναλυτική σκέψη.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα συνεργασίας.
 • Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα.

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικός μισθός βάσει προσόντων.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr