Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
16-07-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Προϊστάμενος Συντήρησης - Μοσχάτο

Βιομηχανία κρέατος επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της για το εργοστάσιο στο Μοσχάτο

Προϊστάμενο Συντήρησης

Περιγραφή θέσης:

Ο υποψήφιος θα αναλάβει την ευθύνη εργασιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των μηχανών παραγωγής. Θα πρέπει να διαθέτει ενδιαφέρον για ποιοτικό αποτέλεσμα στην εργασία.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Φροντίζει για την τήρηση της Οδηγίας Συντήρησης.
 • Φροντίζει για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών στον εξοπλισμό του εργοστασίου.
 • Φροντίζει για την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματός του πάνω στο αντικείμενο.
 • Είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων του εργοστασίου.
 • Συντονισμός του προσωπικού συντήρησης στον χώρο ευθύνης για άμεση αποκατάσταση προβλημάτων.
 • Τήρηση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Έλεγχος αποθεμάτων αποθήκης ανταλλακτικών και αναλώσιμων.
 • Σύστημα παρακολούθηση εισερχόμενων – εξερχόμενων ανταλλακτικών.
 • Οργάνωση απογραφής αποθήκης ανταλλακτικών.
 • Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με εξωτερικά συνεργεία όταν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του εντύπου ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
 • Ενημερώνει τον Διευθυντή Εργοστασίου για τις ανάγκες του εξοπλισμού της εταιρίας.
 • Ευταξία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ευθύνης.
 • Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης και έκδοση προτάσεων για βελτίωση.
 • Ικανότητα διαχείρισης υπό συνθήκες πίεσης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Θα ληφθούν υπόψη:

 • Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε βιομηχανία θα εκτιμηθεί
 • Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης ΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπαίδευση στην υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας θα εκτιμηθεί

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr