Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-03-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

Ως διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ο ΑΔΜΗΕ έχει ως αποστολή τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των χρηστών του ΕΣΜΗΕ.

Ο ΑΔΜΗΕ αναζητά ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αττική.

Ο ρόλος: Ο/Η υποψήφιος/α θα έχει ως κύρια καθήκοντα την παροχή υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης αναφορικά με τον σχεδιασμό, τη χωροθέτηση, την αδειοδότηση και την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Υποστήριξη σχεδιασμού, χωροθέτησης, αδειοδότησης και εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και της σχετικής με αυτούς Η/Μ υποδομής
 • Καθορισμός και αξιολόγηση δυνητικών σημείων φόρτισης, ανάλυση και προσδιορισμός απαιτήσεων των αναγκαίων εργασιών προς εκτέλεση, καθώς και τεκμηρίωση της βέλτιστης –κατά περίπτωση– προς εγκατάσταση υποδομής (π.χ. τύπος φορτιστών και διαμόρφωση υποσταθμού)
 • Υποστήριξη στη λειτουργία και συντήρηση υποδομών φόρτισης. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων: συλλογή πληροφοριών για τη λειτουργική απόδοση, εκτέλεση ανάλυσης των αιτιών των εντοπισμένων βλαβών, επικοινωνία με τους προμηθευτές για την αποκατάστασή τους κ.ά.
 • Αλληλεπίδραση με εμπλεκόμενους φορείς (ενδεικτικά: εργολάβοι, προμηθευτές, τοπικοί διαχειριστές έργων, αρμόδιες υπηρεσίες κ.ά.)
 • Προετοιμασία και υποστήριξη στην προμήθεια υλικού καθώς και σε διαγωνιστικές διαδικασίες
 • Ενημέρωση για τις αλλαγές στους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα και την ηλεκτρική υποδομή φόρτισης, προς συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες δοκιμών εργοστασιακής αποδοχής στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών

Απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα

 • Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο ή/και –προτιμότερο– μεταπτυχιακό)
 • Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Τυχόν γνώση τουλάχιστον μίας επιπλέον ξένης γλώσσας (τουλάχιστον στο επίπεδο Β2) θα ληφθεί υπόψη.

Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία

 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών, συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης εμπειρίας στον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, εγκατάσταση και διαχείριση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • Εμπειρία στη διαχείριση προμηθευτών και στη διασφάλιση της παράδοσης εξοπλισμού στο πλαίσιο πολλαπλών συμβάσεων
 • Εμπειρία σε διαγωνιστικές διαδικασίες θα ληφθεί υπόψη.

Λοιπά προσόντα

 • Άριστη χρήση Microsoft Office
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης εξειδικευμένων προγραμμάτων θα ληφθεί υπόψη.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Υψηλού επιπέδου επαγγελματισμός

Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • άριστο περιβάλλον εργασίας
 • δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr