Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Greek Council for Refugees
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
07-10-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΕΡΟΤ_061021
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Εξυπηρέτηση Πελατών - Administration
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Εργαζόμενος/η Οικονομικού Τμήματος - Αθήνα

Προκύρηξη θέσης: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ 061021

Τίτλος θέσης: Εργαζόμενος/η Οικονομικού Τμήματος

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία θέση εργαζομένου/ης για το Οικονομικό Τμήμα, που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη προϋπολογισμού, παρακολούθηση και εκτέλεσή του.
 • Υποβολή οικονομικών αναφορών.
 • Άνοιγμα προϋπολογισμών στη γενική λογιστική.
 • Καταχωρίσεις στη γενική λογιστική.
 • Συμφωνίες λογαριασμών, ανάλυση και έλεγχος.
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών.
 • Συμμετοχή στην κοστολόγηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για τους οικονομικούς όρους των συμβάσεων.
 • Τακτοποίηση και παρακολούθηση του μητρώου παγίων.
 • Συμφωνίες τραπεζών με μηνιαία βάση.
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων ευθύνης του βάσει και των οικονομικών διαδικασιών που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότης και σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου.
 • Συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές / λογιστές κατά τη διάρκεια επιτόπιων ή εξ αποστάσεως οικονομικών ελέγχων.
 • Συμφωνίες αποπληρωμής προγραμμάτων με το λογιστικό πρόγραμμα.
 • Παρακολούθηση και αρχειοθέτηση λογιστικού αρχείου των προγραμμάτων ευθύνης του.
 • Καθημερινή εξυπηρέτηση συναδέλφων, διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών του λογιστηρίου (φωτοτυπίες, ενημερώσεις, διευκρινίσεις).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής σχολής.
 • Προϋπηρεσία 3 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών και ελληνικού λογιστικού σχεδίου.
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικού προγράμματος.
 • Καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου, παρουσιάσεις σε PowerPoint).
 • Άριστη γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Γνώσεις στην πλατφόρμα ΑΑΔΕ-MyData.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ΜΚΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ] με θέμα: ΕΡΟΤ_061021

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/10/2021 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr