Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης,Συνεργάτης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Συνεργάτης Διαχείρισης βασικών υπολογιστικών υποδομών

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνεργάτης Διαχείρισης βασικών υπολογιστικών υποδομών

Aπαιτούμενα προσόντα – κριτήρια:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ-ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη εμπειρία δύο (2) ετών, στην περιοχή των ΤΠΕ.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2).

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια:

  • Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων linux και σε ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ – opensource). Για τα υποψήφια άτομα που δεν διαθέτουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στο πεδίο των ΤΠΕ αλλά προέρχονται από τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών θα αξιολογηθεί τυχόν επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών.
  • Συνέντευξη

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί:

  • Datacenters
  • Εικονικές υποδομές (virtualization)
  • Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
  • Λειτουργικά Συστήματα Linux

Δες την επίσημη προκήρυξη για λεπτομέρειες.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr